Пријавити промене

Почетак » Пријавити промене » Вести » Пријавити промене
 Родитељи деце рођене у периоду од 1.марта 2004.године до 28.фебруара 2005.године,која у септембру полазе у први разред основне школе, уколико су мењала адресу становања, а исту нису пријавили референту за вакцине у Дому здравља, треба то да учине до краја фебруара 2011.године лично, у Одељењу за друштвене делатности Градске управе,VII спрат, канцеларија број 78.
 
Промене треба пријавити ради благовременог добијања позива за обавезно тестирање и систематски преглед.

Leave a Comment