Пријављивање препрека у водотоковима

Почетак » Пријављивање препрека у водотоковима » Актуелно » Пријављивање препрека у водотоковима

У наредном периоду Одсек за ванредне ситуације и послове одбране радиће
на припреми Оперативног плана одбране од поплава за воде II реда за
2018. годину (Буковица, Градац, поток Липовац, Бања, поток Шеварице,
поток Крушик, поток Ђеновац, Доњограбовачки поток, Перајица, Кривошија,
Рабас, поток Црнобара, Кланичка река, Лозничка, Уб и други).

Ради регистровања критичних деоница на наведеним водотоковима, позивамо грађане да помогну у откривању препрека у водотоковима, које могу изазвати плављење ових река, тако што ће надлежним службама града Ваљева доставити следеће информације:

– Опис деонице која је изложена плављењу,
– Разлог за плављење,
– Предлог радова на уређењу.

Информације доставити на адресу:
Одсек за ванредне ситуације и послове одбране, Др Пантића 114, Ваљево
или на мејл: [email protected]
или на телефоне: 243-273, 232-743, 221-088, 224-728, радним даном од
7,30 – 15,30.