Пријављивање штете од непогода до 12. јула

Почетак » Пријављивање штете од непогода до 12. јула » Актуелно » Пријављивање штете од непогода до 12. јула

Комисија за процену штета насталих природном и другом незгодом града Ваљева, позива грађанке и грађане града Ваљева који су претрпели штету од елементарних непогода 22. и 23. јуна месеца текуће године, да исту пријаве најкасније до 12. јула 2020. године.

Пријаве штете ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА се подносе искључиво преко писарнице сваког радног дана у времену од 07,00 до 15,00 часова, на прописаном обрасцу који се може преузети на шалтеру информација.

Пријаве које су физичка лица већ поднела на прописаном обрасцу (прилог 1.), а које се односе на штету од 22. и 23. јуна 2020. године, Комисија ће разматрати и није потребно да се поново подносе.

Prilog 1

 

Пријаве за оштећења ИНФРАСТРУКТУРЕ подносе председници МЗ, Одсеку за ванредне ситуације и послове одбране у Ул. Др Пантићева бр. 114. на обрасцу из прилога 2. Контакт телефон Одсека је 243-273.

Prilog 2

Пријаве упућене после прописаног рока, као и пријаве које нису поднете на прописаном обрасцу неће бити разматране од стране Комисије.