Примена алтернативних санкција и у Ваљеву

Почетак » Примена алтернативних санкција и у Ваљеву » Вести » Примена алтернативних санкција и у Ваљеву

Министарка правде Снежана Маловић и градоначелник Ваљева Зоран Јаковљевић, потписали су Меморандум о сарадњи у спровођењу алтернативних санкција, које су део реформе правосуђа и односе се на извршење казне кроз рад у јавном интересу и извршење условне казне са заштитним надзором. Потписивањем Меморандума о сарадњи, Ваљево је постало четврти град у Србији у коме ће бити омогућена практична примена алтернативних санкција уз сарадњу у њиховом спровођењу Повереничке службе Министарства правде са јавним предузећима града Ваљева, без чијег учешћа не би било могуће спровести овај део реформе правосуђа.
 
„Град Ваљево ће кроз примену овог Меморандума имати вишестурку корист која се огледа у бесплатном раду у  јавном интересу. С друге стране млади људи који су починили лакша кривична дела, моћиће да одслуже своју казну без ризика који носи боравак у затвору. Тиме ће се избећи негативан утицај и траума у животу оних људи који су се у једном тренутку огрешили о закон. Они ће добити још једну шансу да се на хуманији и сврсисходнији начин укључе у друштвену заједницу, а сама држава на овај начин доказује да усваја европске стандарде и да реформише ову изузетно осетљуву област. Уједно се кроз примену алтернативних санкција виде и позитивни финансијски ефекти, јер ће се смањити издвајања средстава из буџета, која и нису тако мала за издржавање кажњеника у затворима“, рекао је градоначелник Јаковљевић захваливши се Министарству правде што је Ваљево увршћено у прву групу градова где ће се примењивати алтернативне санкције.
 
Министарка правде Снежана Маловић овом приликом у Ваљеву истакла је да је реформа правног система и усаглашавање нашег законодавства са европксим стандардима и нормама један од основних циљева Министарства правде Републике Србије. „ Нове казнене мере и санкције које не подразумевају лишавање словоде, хуманизују казнену праксу и омогућавају да се избегну негативни утицаји затвора на починиоце кривичних дела. Рад у јавном интересу подразумева друштвено користан рад који не вређа људско достојанство и који се не врши у циљу стицања добити, а може се изрећи као казна за кривична дела за који је прописан затвор до три године или новчана казна. Надам се да ће убудуће алтернативне санкције бити доминантан вид санкција за лакша кривична дела и то се односи на лица која ова дела почине први пут“, оценила је министарка Маловић.
 
На спровођењу алтернативних санкција радиће стручни тимови у канцеларијама Повереничке службе која је успостављена у оквиру Управе за извршење кривичних санкција Министарства правде. Њихова улога је да стручним радом и сталном подршком помогне осуђеном да изврши обавезе, односно рад у јавном интересу, изречен у судској одлуци и да у сарадњи са породицом утиче на развијање социјално прихватљивог понашања ради поновног укључевања у друштвену заједницу. Током ове године планирано је да се у овај систем укључе и Нови Сад, Лесковац и Ниш, као и да се успоставе предуслови за извршење у још шест градова чиме би се обухватило преко 90 одсто територије Републике Србије.
 
Потписивању Меморандума о сарадњи у спровођењу алтернативних санкција у Ваљеву присуствовали су поред осталих и  Милан Обрадовић, директор Управе за извршење заводских санкција, Дамир Јока, управник Центра за обуку и стручно оспособљавање управе у Нишу, Јасмина Чолак, посебни саветник министра за односе са медијима, Душанка Гарић, начелник одељења за третман и алтернативне санкције  из Управе за извршење заводских санкција и представници  Мисије ОЕБС-а у Београду, као и Татјана Ђурковић и Марија Петровић, сараднице на пројекту алтернативних санкција, директори јавних предузећа и установа и представници правосуђа и тужилаштва из Колубарског управног округа. 

Leave a Comment