Привремено ангажовано 27 незапослених лица

Почетак » Привремено ангажовано 27 незапослених лица » Вести » Привремено ангажовано 27 незапослених лица
Градска управа за финансије, друштвене делатности, имовинске и инспекцијске послове, кроз МЕГА програм Агенције за међународни развој САД, привремено је ангажовала 27 незапослених лица у оквиру пројекта „Јачање планирања, управљања и контроле локалних прихода на подручју града Ваљева“.  Они ће у наредна три месеца  посетити домаћинства у ваљевском крају, давати информације о попуњавању пореских пријава, а уједно и анкетирати грађане о комуналним и и другим проблемима у окружењу у коме живе. За ову намену обезбеђено је 40.000 бесплатних пореских пријава.
 
Будући анкетари јуче су у Градској управи Ваљево потписали уговор о обављању привремених и повремених послова са америчком фирмом „The Urban Institute“ из Београда, која спроводи МЕГА програм USAID-а. Овом приликом, они су се упознали са циљевима пројекта, условима рада на терену и висином дневница.
 
Иначе, циљ пројекта је јачање улоге планирања прихода и контроле управљања потрошњом прихода у локалној заједници. Очекивани резултат је формирање комплетне базе података неопходне за рад локалне пореске администрације, могућност примене пројеката на бази стварних потреба грађана, али и повећање изворних прихода буџета.
 
USAID кроз МЕГА програм и пројекат „Јачање планирања, управљања и контроле локалних прихода“, пружа подршку и помоћ у спровођењу реформе пореског система, а град Ваљево кроз имплементацију планираних активности ствара могућност ангажовања незапослених на одређено време, што је, уз очекивано повећање изворних прихода, један од најважнијих бенефита пројекта.
 

Leave a Comment