Продужено радно време шалтера за пореске пријаве

Почетак » Продужено радно време шалтера за пореске пријаве » Вести » Продужено радно време шалтера за пореске пријаве
Градска управа обавештава грађане да ће већ од данас шалтер за подношење пореских пријава на имовину радити до 18 сати радним данима, а суботом од 8 до 13 сати. Радно време биће продужено све до 31. марта, када истиче рок за предају пореских пријава. На тај начин биће олакшано грађанима да испуне ову законску обавезу. Пријаве се подносе на шалтеру у приземљу зграде Градске управе, где ће грађани (физичка лица) моћи да добију бесплатне формуларе ППИ-2, који се могу преузети на пулту Информације, у месним канцеларијама и овде.
 
Грађани су по Закону обавезни да пријаве право на непокретности као што су стамбене и пословне зграде, станови, пословне просторије, гараже, земљиште, пољопривредни и други привредни објекти, као и грађевински објекти. После 31.марта, Одељењеза утврђивање, наплату и контролу изворних прихода започеће контролу стања на терену и подносиће прекршајне пријаве против правних и физичких лица која нису поднела пореску пријаву на непокретности. Казна за физичко лице које не пријави порез на непокретност износи од 5.000 до 50.000 динара.

Leave a Comment