Програм „Социјална транзиција“

Почетак » Програм „Социјална транзиција“ » Вести » Програм „Социјална транзиција“

Балкански фонд за локалне иницијативе (BCIF) у сарадњи са Друштвом истраживача „Владимир Мандић Манда“, организовао је у Ваљеву, за представнике невладиних организација, Градске управе и друге непрофитне организације,  презентацију програма „Социјална транзиција“ који се у партнерству са Co-operating Netherlands Foundation for Central and Eastern Europe (CNF) реализује у Србији од почетка 2007. године.

Потенцијални корисници донације на презентацији у Ваљеву упознати су са правилима конкурса и критеријумима за добијање донација. Минималан, односно максималан износ за финансирање је до 20.000 евра.
 
Циљ овог програма је да доделом донација подржи процес транзиције система социјалне заштите обезбеђујући средства локалним, невладиним и непрофитним организацијама које се про-активно и креативно баве социјалним питањима. Такође, циљ програма је да промовише и уведе методологије у област социјалне заштите, да помогне изградњу капацитета,  развој и одрживост услуга које пружају непрофитне организације.
 
Програм подржава успостављање и развијање услуга (сервиса) за шири опсег угрожених група, посебно оних које укључују децентрализацију и деинституционализацију, као и помоћ непрофитним организацијама да успоставе боље, одрживе услуге кроз реконструкцију или адаптацију простора, куповину опреме, возила, који ће се користити за пружање услуга. Апликанти могу конкурисати и са пројектима који подразумевају јавно заступање или едукацију, али само у случају где они доносе јасан резултат у смислу побољшања ситуације у којој се налазе угрожене групе у заједници.
 
Програмом је обухваћен шири опсег угрожених група-зависници, старије особе, бивши осуђеници, ХИВ позитивне особе, особе са менталним проблемима, са инвалидитетом, избеглице и интерно расељена лица и друге маргинализоване групе.
 
Конкурс за овој програм је отворен током читаве године. У 2009. рокови за пријављивање пројеката су 10. септембар и 12. новембар. Све информације и конкурсна документација могу се преузети на WEB сајту BCIF-a (www.bcif.org).

Leave a Comment