Програм стипендирања ромских ученика и студената града Ваљева-пример добре праксе

Почетак » Програм стипендирања ромских ученика и студената града Ваљева-пример добре праксе » Вести » Програм стипендирања ромских ученика и студената града Ваљева-пример добре праксе

 

Град Ваљево је добитник признања у области инклузивног образовања захваљујући квалитетној имплементацији стипендирања ромских средњошколаца и студената. На дводневној конференцији која је одржана на Златибор о теми „Спровођење мера, активности и услуга за ромску популацију на локалном нивоу“ закључено је да Ваљево спада у ред градова у Републици Србији који показују добру праксу у области унапређења положаја Рома.
 
Програм стипендирања ромских ученика и студената је покренут у јуну прошле године након спроведеног јавног конкурса и представља реализацију Локалног акционог плана за образовање Рома који Ваљево примењује од 2006. године. У овој школској години Град Ваљево стипендира 18 ученика и ученица средњих школа и 4 студента државних факултета, који показују добре резултате у процесу образовања. Захваљујући овом програму осигурана је финансијска подршка за 22 младе особе ромске националности, али је и добијена поузданија слика о обухвату ромске популације средњошколском образовањем.  Процена је да у Ваљеву само 60% младих Рома доспелих за образовање уписано у средње школе, што је испод државног просека од 80%.  Са друге стране, већина ромских младића и девојака који похађају ваљевске средње школе (Економска, Техничка, Медицинска, Музичка и Пољопривредна) су добри ђаци (одлични и врло добри). Како је закључено на семинару, Ваљево очекују изазови како да се мерама политике повећа обухват Рома у средњим школама у наредним годинама и на који начин осигурати запослење и стицање радног искуства за младе људе који су корисници стипендије. На семинару на Златибору наглашен значај покретања питања раног развоја ромске деце што обухвата образовање најмлађег узраста од 3 до 6 година старости, будући да је у Ваљеву али и другим срединама остварен занемљив обухват ове популације.
 
Одабир примера добре праксе обавила је комисија састављена од представника Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва, Сталне конференције градова и општина и Министарства за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу, уз стручну подршку Центра за либерално-демократске студије (ЦЛДС). Поред Града Ваљева, захваљујући доброј пракси на семинару су учествовали и представници Чачка, Крагујевца, Звездаре, Барајева, Кикинде, Велике Плане, Ковачице, Лебана, Сомбора и Љубовије. Меру стипендирања ромских ученика истудената и друге мере у области образовања Рома у Ваљеву, на размени добре праксе на Златибору представили су Дејан Маринковић, председник Друштва Ром из Ваљева, Данијела Јанковић, педагошки асистент у ОШ „Нада Пурић“ и Владимир Пантић из Одељења за друштвене делатности.
Председник Комисије за праћење и имплементацију декаде Рома у Ваљеву је Олга Јукић, члан Градског већа.

 

Leave a Comment