Програми за младе-конкурс Центра за културу

Почетак » Програми за младе-конкурс Центра за културу » Вести » Програми за младе-конкурс Центра за културу

У намери да омладину Ваљева укључимо у сам процес креирања програмских садржаја за младе у Центру за културу, објављујемо конкурс путем ког ће појединцима или групама старости од 15 до 27 година бити омогућено учешће у осмишљавању и реализацији садржаја за које постоји интересовање да се одржавају у нашем простору.

Центар за културу ће изабраним програмима или пројектима пружити сву техничку, просторну, организациону и, у складу са могућностима, финансијску подршку са жељом да, кроз  сарадњу и тимски рад, плански и континуирамо активирамо омладинску сцену у граду пратећи и задовољавајући управо потребе младих.   

Предмет конкурса за омладину Центра за културу Ваљево у првом кварталу 2010. године су програми или пројекти са мултидисциплинарним садржајима, који се реализују путем радионица, мале школе из разноврсних области уметности, фестивала, изложби, такмичења, манифестација и сл. Предложени програмски садржаји требало би да буду креативни и едукативни, као и да полазницима и корисницима омогуће да осмишљено проведу слободно време. 

Пријаву за програме / пројекте треба доставити на обрасцу који се може преузети у Центру за културу на адреси Чика Љубина 5, Ваљево, радним данима од 9 до 15 часова или на сајтовима www.valjevo.org.rswww.czk.rs и  www.ugradu.info.

 

Рок за достављање пријава за први квартал године истиче 10. фебруара 2010. године.

 

Подносиоци предлога програма биће обавештени о резултатима конкурса у року од 15 дана од дана усвајања програма.

 

 

Контакт особа: Сандра Шолаја

Тел: 014 223 219

Моб: 063 375 510

 

Leave a Comment