Пројекти из области заштите лица са инвалидитетом

Почетак » Пројекти из области заштите лица са инвалидитетом » Вести » Пројекти из области заштите лица са инвалидитетом
Град Ваљево ће овој години са 5.474.000 динара из буџета финансирати и суфинансирати осам програма и пројеката од јавног интереса у области заштите лица са инвалидитетом. Након спроведеног јавног конкурса, а на основу Правилника о начину и поступку доделе средстава из буџета за програме и пројекте којима се обезбеђују посебни облици социјалне заштите, градоначелник града Ваљева Станко Терзић донео је одлуку на основу предлога Комисије, чији је председник помоћник градоначелника Радоица Рстић, да се из буџета у овој години средства за ове намене доделе следећим удружењима:
 
Међуопштинској организацији цивилних инвалида рата за програм под називом „Афирмација права цивилних инвалида рата на административне и друге облике репарације“ додељено је 780.000 динара
 
Удружењу мултипле склерозе Колубарског округа за пројекат „Отворимо врата“ додељено је 733.000 динара
 
Међуопштинској организацији Савеза слепих за пројекат „Савез слепих-сервис за своје чланство“ додељено је 728.000 динара
 
Удружењу за помоћ деци са посебним потребама „Наши снови“ за програм „Дневне активности за децу и младе са сметњама у развоју“ додељено је 598.000 динара
 
Удружењу глувих и наглувих лица за програм под називом „Сервис услуга за глува и наглува лица“ додељена су средства у износу од 869.000 динара
 
Друштву за церебралну парализу за пројекат „Покренимо се сви“ додељено је 857.000 динара
 
Удружењу „Каритас“ за пилот пројекат запошљавања особа са инвалидитетом и промовисања социјалног предузетништва у локалној заједници под називом „Вешерај“, додељена су средства у износу од 615.000 динара
 
Удружењу инвалида рада града Ваљева за „Програм унапређења положаја инвалида рада у 2013.години“ додељена су средства у зносу од 294.000 динара
 
Опредељена средства уплаћиваће се квартално, према планираним програмским активностима. Уговори о реализацији пројеката и програма потписани су данас. 

Leave a Comment