Промоција Дивчибара

Почетак » Промоција Дивчибара » Вести » Промоција Дивчибара
Промоција Дивчибара, не само као туристичке дестинације, већ и као нове, атрактивне локације погодне за инвестирање, биће подржана пројектом, који је град Ваљево добио у партнерству са општинама Косјерић и Пожега и Туристичком организацијом Рибница из Мионице.

Донаторска средства за пројекат „Студија изводљивости за нови туристички производ Дивчибара“ из Фонда бесповратне помоћи Регионалног друштвено-економско програма развоја 2 (РДЕПР 2), који финансира Европска унија, добијена су у вредности од 80.443 евра. Укупна вредност пројекта је 98.443 евра.
 
Планирано је и да се обезбеди основа за унапређење и развој туристичких производа, да се стручно сагледају туристички, еколошки, као и најшири културолошки аспекти. Кроз овај пројекат пронаћиће се најбоља решења за унапређење понуде Дивчибара и увођење нових садржаја, како би ова туристичка дестинација била конкурентнија на тржишту Србије и региона.
 
Главна активност предвиђена овим пројектом односи се на израду Студије изводљивости за нови туристички производ Дивчибара са три решења, у сарадњи са кључним партнерима који су заинтересовани за развој новог туристичког производа. Друга група активности односи се на медијску кампању и промоцију туристичке регије Дивчибаре путем интернет промоције, ТВ спотова, израде инвестиционе брошуре, израде атласа Дивчибара, израде документарних филмова на српском и енглеском језику.
 
Реализацијом пројекта ће се унапредити сарадња јавног, приватног и цивилног сектора у регији Дивчибара, а на крају пројекта предвиђена је инвестициона конференцијакоја ће се одржати на Дивчибарама, за инвеститоре заинтересоване за развој ове туристичке дестинације.
 

Leave a Comment