Промоција “Визије града Ваљева 2020“ за Тешњарске вечери

Почетак » Промоција “Визије града Ваљева 2020“ за Тешњарске вечери » Вести » Промоција “Визије града Ваљева 2020“ за Тешњарске вечери
Позивамо вас да данас, понедељак 10. август у 19. 30 сати на пулту Града Ваљева на Тргу Живојина Мишића забележите атмосферу и узмете изјаве од чланова Пројектног тима, који од суботе Ваљевцима деле текст Нацрта Визије.

 
 
Наиме, Пројектни тим за израду Визије града Ваљева започео је кампању за популаризацију и прикупљање што више предлога и мишљења грађана пре припреме коначног текста документа. Тим поводом на пулту који је постављен на Тргу Живојина Мишића, у суботу и недељу чланови Пројектног тима су делили Нацрт Визије и разговарали са грађанима.
 
Грађани, а нарочито Ваљевци млађе генерације, показали су велико интересовање за Нацрт Визије града и обећали да ће се својим размишљањима и коментарима укључити у процес израде коначног изгледа овог документа.
 
Текст Визије убачен је као додатак у Информатор града Ваљева који је објављен у петак и чија је дистрибуција почела на Тешњарским вечерима. Пре тога, текст Нацрта Визије је објављен у Напреду и постављен на градски сајт. Уследиће и друге промотивне акције, а јавна расправа биће одржана 10. септембра.
 
Предлози и коментари за Визију могу се доставити преко званичне интернет презентације Града Ваљева www.valjevo.rs, електронском поштом на адресу: [email protected] , писмом на адресу „Град Ваљево, Карађорђева 64, 14000 Ваљево“, са напоменом „За визију града“, предајом писаног поднеска на писарници Градске управе Ваљево, са назнаком „За визију града“.
 
 
 

Leave a Comment