Пружање унапређених услуга у здравству на локалном нивоу

Почетак » Пружање унапређених услуга у здравству на локалном нивоу » Вести » Пружање унапређених услуга у здравству на локалном нивоу
Градоначелник Ваљева Зоран Јаковљевић и управник ваљевског Дома здравља др Данка Живановић потписаће данас у Крагујевцу са представницима Министарства здравља уговор о учешћу у Пројекту “Пружање унапређених услуга на локалном нивоу“. У складу са потписаним Споразумом о зајму између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, овај пројекат спроводе Министарство здравља, Министарство просвете и Министарство рада и социјалне политике.
 
Пројекат предвиђа финансирање у примарној здравственој заштити, повећање доступности здравствене заштите осетљивим групама становништва, унапређење квалитета рада здравствене установе и увођење информационог система у домове здравља. Како је предвиђено Уговором, обавезе града су да обезбеди услове и средства за успешну примену информационих технологија, да изради стратешке планове и планове развоја здравствене заштите, да успостави делотворан и одржив начин сарадње на локалном нивоу у области здравствене заштите и спроводи кампању за подизање свести становништва о правима у вези са здравственом заштитом. Дом здравља ће, између осталог, бити у обавези да покрене и спроведе поступак акредитације здравствених установа, док ће министарство, поред финансијске подршке читавом пројекту, пружити и стручну, консултативну и институционалну подршку здравственим установама у реализацији уговорених обавеза.
 
Представљање пројекта „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу (DILS)” , потписивање уговора и конференција одржавају се данас у Скупштини града Крагујевца.
 

Leave a Comment