Пуњење акумулације до краја године

Почетак » Пуњење акумулације до краја године » Вести » Пуњење акумулације до краја године

 

У овој години у завршне радове на брани и акумулацији Ровни из републичког буџета биће инвестирано 400 милиона динара. Радови на телу и круни бране практично су завршени, па је предвиђено да после комплетирања електро и хидро-машинске опреме у водозахватној кули, као и послова на чишћењу и санитарној заштити бране, крајем године почне пробно пуњење. „Након тога следе послови на цевоводу за Регионални систем за водоснабдевање и око тога имамо договор са међународном заједницом да се обезбеди око осам милиона евра из предприступних фондова ЕУ. Такође, очекујемо учешће и средстава из НИП-а од око пет милиона у 2011. години. Осим водоснабдевања града Ваљева и општина Лазаревац, Мионица, Уб и Лајковац, акумулација Ровни обезбедиће и 1500 литара воде у секунди за потребе ЕПС-а“, рекао је Александар Продановић, директор Републичке дирекције за воде приликом недавне посете Ваљеву поводом званичног завршетка ремонта погона Фабрике воде „Пећина“.
 
Том приликом Љубомир Муцић, директор ЈП „Колубара“ је рекао да су локалне самоуправе, корисници будућег регионалног водовода, обавезне да наставе са активностима у циљу обезбеђења средстава и пројектне документације за изградњу цевовода. „Уз средства из фондова ЕУ и НИП-а и локалне самоуправе су се обавезале да ће обезбедити 1,1 милион евра, што значи да су дефинисани рокови од три до четири године за почетак рада овог система, више него реални“, рекао је Муцић.   

Leave a Comment