Р Е Ш Е Њ Е О ИЗБОРУ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВАЉЕВА И УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА

Почетак » Р Е Ш Е Њ Е О ИЗБОРУ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВАЉЕВА И УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА » Вести » Р Е Ш Е Њ Е О ИЗБОРУ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВАЉЕВА И УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
На основу члана 49. Статута града Ваљева (“Сл. гласник града Ваљева“ бр.19/08), а у вези са чл. 20. став 1. Правилника офинансирању потреба и интереса грађана у области спорта из буџета града Ваљева број 110-1/13-01/3 од 25.02.2013.године, Градоначелник града Ваљева дана 15.05.2013.године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВАЉЕВА И УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Ваљева за 2013. годину (“Сл. гласник града Ваљева“ бр.17/12) са раздела 3 – Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове  глава 502, функционална класификација 481 – дотације спортске омладинске организације и школски спорт, економска класификација 810, а на основу предлога Комисије за избор програма у области спорта, у 2013. години финансираће се, односно суфинансирати следећи посебни програми у области спорта са следећим износима:
 
Редни број
Подносилац
посебног програма
Назив предлога посебног програма
Опредељени износ у динарима
    1.
Атлетски клуб “Металац”
Дечијом атлетиком до лига такмичења „Брзином до звезда”
120.000,00
2.
Ватерполо клуб “Валис”
„20 година ватерпола у Ваљеву”
100.000,00
3.
Спортски клуб “Колубарска Лига”
“Учешће ваљевских рекреативаца на Светском првенству у кошарци за ветеране”
200.000,00
4.
Пливачки клуб “Валис”
Школа пливања за децу и омладину ометену у развоју
250.000,00
5.
“КОЛУБАРА” О.С. Удружење голубара Ваљева
„Унапређење спортског голубарства у Ваљеву”
50.000,00
6.
Одбојкашки клуб “ВА 014”
“Ваљево у Порторожу”
130.000,00
7.
Фудбалски клуб “Крушик”
 
„Фудбалска игра за све”
200.000,00
 
8.
Одбојкашки клуб “ВА 014”
Полуфинално кадетско и пионирско првенство Србије у одбојци
90.000,00
 
9.
Друштво истраживача “Владимир Мандић Манда”
“Спортско пењање за све”
100.000,00
10.
Омладински рукометни клуб “Металац”
“Други меморијални турнир Никола Јевремовић – Гужва”
150.000,00
11.
Пливачки клуб “Валис”
“Обука пливања ученика првог разреда Основне школе Сестре Илић”
110.000,00
12.
Карате клуб “014 Ваљево”
“Спортом до здравља”
50.000,00
13
Планинарски клуб “Повлен”
“Основна планинарска школа са обуком пењања на природној стени”
100.000,00
14
Фудбалски клуб “Раднички”
6. Ускршњи турнир у фудбалу “Ваљево 2013.”
250.000,00
 
 
2. Решење доставити Градској управи за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове Ваљево Одељењу за друштвене делатности, Одељењу за финансије и архиви.
 
 
 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 40-438/2013-09
 
                                                                                    
                                                                                   ГРАДОНАЧЕЛНИК
                                                                                   Станко Терзић
                                                            
 
 
 
О б р а з л о ж е њ е
 
 
Комисија за избор програма у области спорта образована решењем Градоначелника у складу са одредбама  Правилника о финансирању потреба и интереса грађана у области спорта из буџета града Ваљева извршила је преглед  приспелих посебних програма на основу Конкурса за финансирање Посебних програма у области спорта на територији града Ваљева.
При избору Посебних програма за које ће се предложити финансирање из средстава буџета, примењени су критеријуми за оцену предлога посебних програма  прописаних наведеним Правилником.
На основу чл.20. Правилника о финансирању потреба и интереса грађана у области спорта из буџета града Ваљева, Комисија за избор програма у области спорта предлаже доношење решења о финансирању односно суфинансирању посебних програма у области спорта  наведених у тачки 1. овог решења.
 
 
 
                                                Комисија за избор програма у области спорта
                                                                Председник Комисије
                                                                 Селимир Манојловић
                                         
 
 

Leave a Comment