Радови на уређењу речних токова Колубаре, Јабланице и Обнице

Почетак » Радови на уређењу речних токова Колубаре, Јабланице и Обнице » Актуелно » Радови на уређењу речних токова Колубаре, Јабланице и Обнице

Радови на изградњи и реконструкцији корита реке Колубаре, оштећеног великом бујицом и поплавом  маја 2014. године, почели су крајем агуста 2017. године. За четири месеца рада конзорцијум предузећа којe предводи француски „Саде“, а чланови су београдска „Хидротехника“ и „Ерозија“ из Ваљева, обавио је велики и значајан посао.

Радови су извођени на деоници од предузећа „Аустротерм“ низводно до моста на обилазници за Ужице, где је на дужини од око 1.200 м пројектована изградња новог корита. Корито се гради у пуном профилу са минор коритом у коме река тече у нормалним условима и мајор коритом за случај бујица. Облик и изглед корита идентичан је са коритом реке у горњем делу њеног тока кроз градско средиште. За сада је на овој деоници урађено око 40% предвиђених радова и очекује се да се у првих шест месеци наредне године радови на овој деоници и заврше.
За град Ваљево то је посебно важно, јер би тада могли почети радови на изградњи наставка Улице Мирка Обрадовића до моста у улици Норвешких интернираца и даље до обилазнице за Ужице. У наредним годинама изводили би се остали потребни радови на урбанизацији овог дела града.
У исто време извођени су радови на делу корита од мини акумулације Пећина, до почетка регулисаног дела корита,  у дужини око 300 м ( део иза стадиона Будућности и тениских терена). У овом делу урађено је бетонско дно корита и у првим месецима наредне године биће урађене обалоутврде у каменом озиду.
На ове две локације биће изграђено 1.5 км нове регулације.
Од половине наредне године почеће радови на реконструкцији оштећења корита на потезу од моста код „Гранда“ до предузећа „Аустротерм“ у Улици Мирка Обрадовића. Ови радови на деоници дугој 2.5 км требало би да се заврше до краја наредне године. Река Јабланица биће уређена у дужини од 0,8 км узводно од састава са Обницом на нивоу земљаних радова.
Радови на реконструкцији оштећеног корита и обалоутврде на деоници од парка Пећина до моста код „Гранда“ у дужини 1.2 км изведени су 2015. године средствима донације Владе Јапана, а радове је извела „Ерозија“.
Окончањем наведених радова, била би завршена регулација тока Колубаре кроз градско језгро Ваљева у дужини од 5,2 километра. Остало би да се иза тога уреди део реке од  моста на обилазници до ушћа реке Љубостиње у Колубару. Постоји могућност да и ова деоница буде финансирана из фонда ЕУ и ближа сазнања о томе имаћемо током 2018. године.
За радове на Колубари и Јабланици биће, из предвиђених средстава ЕУ, потрошено око 3 милиона евра. Остатак средстава до предвиђених 4,2 милиона евра биће употребљен за финансирање пројекта регулације речног корита реке Обнице. Тренутно се ради на изради пројектне документације и очекује се да би радови могли почети у другој половини 2018. године. Радови би се изводили од састава са Јабланицом до моста на улазу Казнено-поправног завода. Деоница је дуга око 1.3 километра.
Уколико радови буду поверени истом конзорцијуму ( Саде, Хидротехника и Ерозија) за шта постоје претпоставке и услови, радови би могли почети по завршетку радова на Колубари, крајем 2018. или почетком 2019. године.
Изградња регулације на потезу од КП Завода, па узводно до моста за Параментиће била би рађена средствима Светске банке и за ову деоницу је урађена пројектна документација и обезбеђена средства за експропријацију земљишта. Овај део пројекта под непосредном контролом је ЈП „Србијаводе“ и они ће уз одобрење Светске банке припремити тендер, јавни позив и избор извођача радова.
Практично у периоду 2018-2019. године имаћемо интензивне радове на уређењу регулације водотокова Колубаре, Јабланице и Обнице у делу њиховог тока кроз урбанизовано подручје града. Овим радовима, биће знатно увећан степен заштите од изливања река током периода стварања бујица. Значајан ефекат постиже се и у еколошком смислу, јер неће бити успорења тока, па ни могућности за стварање легла комараца и других инсеката, а важан ефекат постиже се и у естетском домену и коришћењу широких форланда великог корита за рекреативне активности.