Разговори у Влади Србије о најважнијим градским пројектима

Почетак » Разговори у Влади Србије о најважнијим градским пројектима » Вести » Разговори у Влади Србије о најважнијим градским пројектима
Реализација инфраструктурних пројеката, санације штете настале у поплавама, подстицај развоја привреде и пољопривреде, теме су које је кандидовала делегација Ваљева на јуче одржаном састанку у Влади Србије.
 
Делегација Ваљева коју су чинили градоначелник Станко Терзић, заменик градоначелника Жарко Ковач, помоћник градоначелника Милорад Илић и директор ЈП „Дирекција за урбанизам, изградњу, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева“ Драган Јеремић, разговарали су са представницима министарстава привреде, финансија, пољопривреде и заштите животне средине, државне управе, за рад и представницима ЈП „Путеви Србије“, а домаћин састанка је био Дејан Трифуновић, државни секретар у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
 
Представници Ваљева су предочили важност више инфраструктурних пројеката, у којима учествује град Ваљево, али није у могућности да их сам финансира.
Примаран значај имају пројекти реконструкције дела пута од Ваљева до везе са будућим ауто-путем у Непричави, ревитализација делова државних путева где су највећа оштећења према Дивчибарама, преко Рајковића и Подбукова. Постигнута је сагласност око уређења ових саобраћајница са представницима надлежних министарстава и очекује се да ће они ући у програм финансирања државе Србије.
 
Истакнута је важност наставка започетих радова на железничкој прузи Ваљево-Лозница, обезбеђивања пута на Обилазници преко пруге Београд-Бар, израда пројектне документације са реализацијом пројекта изградње тунела у Ваљеву на путу из Лознице у делу МЗ Брђани, регулисање ободних канала за одвођење површинских вода у реку Колубару на путу Ваљево-Београд, наставак радова на Хали спортова и изградња Ваљевске улице на Дивчибарама.
 
Ваљево је поднело целокупан извештај о реализацији пројеката на санацији штета насталих у поплавама 2014. године. Државни секретар Дејан Трифуновић је исказао уверење да ће поред 53 милиона динара, који су већ рефундирани Ваљеву, држава обезбедити највероватније још 79 милиона динара. Држава ће финансирати изградњу мостова у Веселиновићима и Голој Глави. Представници града су апострофирали проблем клизишта, чија санација изискује доста новца. Ваљево је израдило катастар клизишта у складу са препорукама Министарства грађевинарства и Института за геологију, као и попис и преглед и све је већ достављено надлежним органима.
 
У оквиру захтева за подстицај привреде Ваљево је већ конкурисало код Министарства привреде за средства за подстицај развоја Индустријске зоне. На састанку је предочено и са каквим проблемима се Ваљево суочавало протеклих година са престанком рада бројних предузећа. Реализација три велике стране инвестиције (Аустротерм, Вали и Горење) делимично су компензовале број изгубљених радних места, али то није довољно. Кроз покретање Индустријске зоне, град даје подстицај развоју привреде. Истакнут је проблем регулисања правног статуса „Србијанке“ и „Јабланице“ и прдложено је да Ваљеву држава без надокнаде у власништво пренесе имовину ових фирми, за развој Индустријске зоне.
 
Наглашени су и проблеми војне имовине, у власништву Министарства одбране и предложено је да држава уз минималну надокнаду делове овог земљишта, који се не користе, пренесе на град Ваљево. Ово земљиште би град потом ставио у функцију градског-грађевинског земљишта, за изградњу индустријских и стамбених објеката.
 
Указано је на проблем за развој пољопривреде, који је настао престанком рада „Србијанке“, земљорадничких задруга и повраћајем земљишта на коме су се налазили воћњаци највећих бивших државних предузећа „Србијанке“ и „Пољоплода“. Представнике министарстава су информисали о оснивању Јавног предузећа „Агроразвој-ваљевске долине“, преко кога се намерава радити на организованом развоју сточарства и воћарства. Очекује се помоћ и улагање у ово предузеће и решавање питања „Србијанке“.
 
Део везан за заштиту животне средине, односи се на Регионалну депонију у Каленићу, која је одлуком Владе Србије из 2013. године, од изузетног државног значаја. Завршена је комплетна документација за овај пројекат и очекује се помоћ надлежног Министарства у аплицирању за ИПА фондове, из којих су и раније обезбеђена средства од 17,2 милиона евра, али су преусмерена због санације штета од поплава.
 
Сви предлози и захтеви представника града су пажљиво саслушани и очекује се да најважнији предлози о свакој од тема, у наредном периоду буду детаљно разрађени, а затим и реализовани.
 

Leave a Comment