Реализација Локалног акционог плана запошљавања

Почетак » Реализација Локалног акционог плана запошљавања » Вести » Реализација Локалног акционог плана запошљавања
У току је исплата средстава за запошљавање 87 лица, у оквиру Локалног акционог плана запошљавања (ЛАПЗ-а) за 2014. годину, који финансира град Ваљево са 14.960.000,00 динара.
 
Након спроведеног конкурса,  субвенције за отварање новог радног места су додељене за 37 лица и они ће добити по 200.000,00 динара. 
 
Обављање стручне праксе се финансира за 20 лица, у износу од 2,76 милиона динара. Лицима са средњом стручном праксом исплаћује се 10.000,00 и ангажовани су шест месеци, са вишом 12.000,00 и девет месеци и са високом стручном спремом 14.000,00 динара, уз ангажовање у трајању од 12 месеци.
 
Град Ваљево финансира самозапошљавање 30 лица, који ће добити по 160.000,00 динара, што је 4,8 милиона динара. Услов је да су пријављена лица обављала најмање две године делатност за коју су се пријавили на конкурс.
 
Приоритет при додели средстава има послодавац са производном делатношћу, који запошљава лице које припада категорији теже запошљивих или рањивим категоријама. Национална служба проверава испуњеност услова Јавног позива и врши рангирање примљених захтева на основу оцене бизнис плана.
 
За седам година од када град Ваљево кроз програме мера активне политике запошљавања учествује у субвенционисању, запослено је 678 лица. У зависности у ком програму је лице пријављено, запошљавање је било од 3 месеца (јавни радови) до 2 године.
 
Све наведене мере су спровођене уз учешће локалне самоуправе, као и у сарадњи са Националном службом за запошљавање (НСЗ).  Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, преко НСЗ, има свој програм којим спроводи активне мере запошљавања, тако да је број субвенција већи.
 
Један од нових програма који се нуди Ваљевцима до 31. јануара, до када траје пријављивање, је програм „Покрени се на посао“, невладине организације „ЕНЕКА“ из Ниша. Програм ће Ваљевцима бити представљен у понедељак 19. јануара у 13.00 часова у Малој сали Скупштине града Ваљева. 
 
Програм „Покрени се за посао“ обезбеђује подршку предузетницима у отпочињању или унапређењу сопственог пословања кроз бесповратне донације у опреми, обезбеђивање стручних и пословних обука и пословно саветовање. 

Leave a Comment