Ребаланс буџета

Почетак » Ребаланс буџета » Вести » Ребаланс буџета
Обавештавају се грађани да овде  могу да погледају ребаланс буџета Града Ваљева. 
 
Надлежно Одељење Градске управе за Друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове, утврдило је нацрт предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљева.
Основни разлог за смањење прихода буџета града Ваљева је Одлука Владе Републике Србије о изменама меморандума којом су утврђени нови износи трансфера из буџета Републике јединицама локалне самоуправе за 2009 годину, чиме је Граду Ваљеву умањен износ трансфера за 146.308.522 динара односно са 445.170.000 динара на 298.861.522 динара.
Овим ребалансом приходи су смањени за 300.000.000 динара у односу на првобитни план (15,79%), па су сада планирани у износу од 1.600.000.000. динара. Знатан утицај за смањење планираних прихода је смањење трансфера из буџета Републике као и корекција прихода од давања у закуп непокретности.
На основу остварења прихода у првих седам месеци извршена је корекција прихода који се не остварују у планираним износима, као и прихода чија је реализација виша у односу на план. Наиме, приходи од давања у закуп покретних ствари и порез на приходе од земљишта остварени су у већем проценту од планираног. Порез на имовину је у укупном износу повећан за 18,21%.
На нивоу смањења прихода извршено је и смањење расхода. Извршена је прерасподела средстава у циљу реализације пројеката који су имали приоритет и који су од значаја за развој града, а истовремено се имало у виду да сви корисници буџета несметано функционишу. Резултат те прерасподеле је одустајање од неких планираних пројеката, као што су куповина и опремање земљишта за индустријску зону ,секундарни гасовод, израда саобраћајне студије,израда урбанистичких планова, изградња трансфер станице, а све у циљу завршетка започетих инвестиција.

Leave a Comment