Реконструкција цевовода више него неопходна

Почетак » Реконструкција цевовода више него неопходна » Вести » Реконструкција цевовода више него неопходна
Због дотрајалости  и повећања пропусног капацитета цевовода пијаће воде од изворишта Пакље до Фабрике за прераду воде на Пећини Град Ваљево приступио је хитној реконструкцији поменутог цевовода. Цевовод који је по процени надлежних био пред преко потребном реконструкцијом, тренутно се реконструише захваљујући донацији ЕУ у износу од 300 000 евра .   
 
Радове на реконструкцији овог цевовода који подразумевају између осталог замену 14 шахти, 6 затварача, 7 мини испуста и један  испуст нешто већег капацитета изводи предузеће „Јединство“ из Ужица . Овом реконструкцијом омогућава се редовно и стабилно снабдевање водом Града Ваљева у целости покривајући у потпуности мрежно конзумно подручје . 
 
Извориште Пакље саставни је део биланса вода којим се снабдева конзумно подручје Града Ваљева. Изградња црпне станице “Пакље” је остварена уз донацију Владе Републике Чешке у мају 2005. године и пуштена у рад, а већ 2006. године добијена је употребна дозвола. Донација Чешке огледала се  у испоруци и монтажи опреме. Налази на око 6 км од преградног профила бране „Ровни“. Од изворишта „Пакље“ до ППВ „Пећина“ је својевремено урађен челични цевовод ДН700 дужине 8.200 м. Пропусна моћ цевовода је око 300 л/с. Како је извориште “Пакље” већим делом године издашности преко 600 л/с а капацитет ППВ “Пећина” је 600 + 242 л/с то је било потребно повећати пропусност цевовода изградњом црпне станице код самог изворишта “Пакље”. До тада недостајућа количина воде (разлике између пропусне моћи цевовода и капацитета ППВ) обезбеђивала са реке Градац црпном станицом инсталисане снаге 1 МW.
 
Подаци показују да је током већег дела године (најмање 6 месеци) могуће обезбедити додатних 300 л/с сирове воде са изворишта „Пакље“ .Овим решењем се смањује захватање воде са реке Градац као заштићеног природног добра.
 
Град Ваљево моли грађане Ваљева за стрпљење у наредном периоду како би се радови привели крају по предвиђеном  програму.  Завршетак свих радова се очекује у суботу 13. јуна. “Јединство” је ангажовало већи број екипа, па се надамо да ће радови бити завршени и пре утврђеног рока. Још једном напомињемо да сада нисмо приступили овим радовима претила је опасност да град остане без воде на дужи временски период. 
 
Истовремено, искључење једног од изворишта са којих се Град снабдева пијаћом водом  недвосмислено је показало да је реконструкција градске водоводне мреже неминовност у наредном периоду, те и да су раније дате процене о губицима воде у градској мрежи више него потврђене. Град Ваљево стога ће све своје расположиве снаге и ресурсе искористити како би  поменута, а преко неопходна реконструкција, што пре била започета.
 
Како би тренутна ситуација што лакше била превазиђена ,ЈКП “Водовод” поставиће 21 цистерну са пијаћом водом на различитим локацијама у граду, а становништво редовно обавештавати о програму рестрикције, истовремено водећи рачуна да сви делови града равномерно буду заступљени у водоснабдевању.    
 
Град Ваљево од свих грађана Ваљева очекује разумевање за радове који се изводе, а којима ће Ваљево обезбедити стабилно водоснабдевање у наредним годинама.
 
 
 

Leave a Comment