Реконструкција и адаптација Дома војске

Почетак » Реконструкција и адаптација Дома војске » Вести » Реконструкција и адаптација Дома војске
Прва фаза радова на реконструкцији и адаптацији унутрашњости Дома војске у Ваљеву почела је данас, увођењем у посао извођача радова. На основу уговора који су 27. децембра потписали град Ваљево и група понуђача- грађевинске фирме „Кеј“ и „Комград“, а према спецификацији добијеној на јавном тендеру, уговорени су радови вредности 10.678.077,00 динара са ПДВ-ом.
 
Планирано је да у року од 90 дана буду урађени архитектонско- грађевински радови, који обухватају рушење и демонтирање, као и скидање старе инсталације, земљане радове, зидање преградних зидова и браварске радове. Биће реконструисана и таванска конструкција изнад велике сале. Телекомуникационе, електро инсталације, као и радови на водоводу и канализацији биће урађени у овој фази радова.
 
Радови се финансирају из буџета града Ваљева, а извођачу је авансно исплаћено 1.067.888,00 динара.
 
Прошле године је саниран кров, рестаурирана фасада и замењена фасадна столарија. У буџету града Ваљева је опредељено 20 милиона динара за ове радове, којим је заустављено пропадање зграде Дома војске.
 
 
 

Leave a Comment