Решења пореза на имовину за 2009. годину

Почетак » Решења пореза на имовину за 2009. годину » Вести » Решења пореза на имовину за 2009. годину
Одељењe за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода Градскe управe ових дана завршило је уручење решења пореза на имовину за 2009. годину. Пореско одељење позива грађане који нису примили решења да их преузму на 10. спрату зграде Градске управе, у соби 108. Међу неурученим решењима велики је број са назнаком “умро“, што указује да грађани не пријављују измене од значаја за опорезивање на шта су обавезни по члану 25. Закона о пореском поступку и пореској администрацији. Због тога Градска управа позива грађане код којих се непокретности воде на преминула лица да хитно поднесу пореске пријаве ППИ-2 на име наследника, јер непријављивање промена од значаја за опорезивање подлеже прекршајном поступку.
Надлежно одељење обавештава суграђанe да у законском року измире доспеле обавезе по новим решењима. То се односи на два тромесечја, рокови су били 15. фебруар и 15. мај. Они који су платили аконтацију по старим решењима, у року од 15 дана од пријема плаћају само разлику у односу на износ новог решења. Следеће тромесечје доспева на наплату 15. августа.
Пореско одељење обавештава суграђане и да је у току контрола пријављености објеката и позива их да сарађују са инспекторима Градске управе. Грађани који нису пријавили порез на непокретности могу то и даље учинити како би избегли прекршајне пријаве.
Грађани су по Закону обавезни да пријаве право на непокретности као што су стамбене и пословне зграде, станови, пословне просторије, гараже, земљиште, пољопривредни и други привредни објекти, као и грађевински објекти. Порез на имовину и локална комунална такса за истицање фирме изворни су приходи чија је наплата последњим Законом о финансирању локалне самоуправе прешла у надлежност општина и градова. У интересу Града и грађана Ваљева је да се изворни приходи што боље реализују јер у потпуности остају на располагање Граду, поготово када су драстично умањена трансферна средства из Републике.

Leave a Comment