Резултати кампање за пријављивање права на имовину

Почетак » Резултати кампање за пријављивање права на имовину » Вести » Резултати кампање за пријављивање права на имовину
У акцији коју је Градскa управa за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове спровела у марту, грађани и правна лица поднели су скоро 1200 пореских пријава на имовину. Иако је велики број обвезника и даље ван локалне пореске евиденције, то је велики помак у односу на јануар са 40 и фебруар са 66 пријава. Градска управа захваљује свимa који су испунили законску обавезу и тиме показали одговорност према локалној заједници, као и солидарност са суграђанима који од раније плаћају порез на имовину.

 
Следећи корак Одељења за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода биће провера власника објеката у поступку легализације, односно контрола да ли су они поднели пореску пријаву. После тог поступка почеће контрола на терену и подношење прекршајних пријава. Грађани су по Закону обавезни да пријаве право на непокретности као што су стамбене и пословне зграде, станови, пословне просторије, гараже, земљиште, пољопривредни и други привредни објекти, као и грађевински објекти.
У марту су и предузетници предали 1200 пријава за истицање фирме на које се плаћа локална комунална такса, што ће помоћи надлежном одељењу да правилно утврди те обавезе. Порез на имовину и локална комунална такса за истицање фирме изворни су приходи чија је наплата последњим Законом о финансирању локалне самоуправе прешла у надлежност општина и градова. У интересу Града и грађана Ваљева је да се изворни приходи што боље реализују јер у потпуности остају на располагање Граду.

Leave a Comment