Рок истиче сутра

Почетак » Рок истиче сутра » Вести » Рок истиче сутра

Рок за подношење пореских пријава на имовину истиче сутра 31. марта. Обавештавамо грађане да уколико већ нису, испуне своју законску обавезу и поднесу пореску пријаву на непокретности.
Грађани су по Закону обавезни да пријаве право на непокретности као што су стамбене и пословне зграде, станови, пословне просторије, гараже, земљиште, пољопривредни и други привредни објекти, као и грађевински објекти. Пријаве се подносе на шалтеру у приземљу зграде Градске управе, а бесплатни ППИ-2 обрасце могу се  преузети још сутра на пулту Информације.
 
После 31. марта, Одељење за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода интензивније ће кренути са подношењем прекршајних пријава надлежном Суду у Ваљеву. Казна за физичко лице које не поднесе пореску пријаву износи од 5.000-50.000 динара, а за правно од 100.000-600.000. 

Leave a Comment