Рурални развој

Почетак » Рурални развој » Вести » Рурални развој

У оквиру заједничког програма „Одрживи туризам у функцији руралног развоја“ који имплементирају Програм Уједињених нација за развој (UNDP), Организација за храну и пољопривреду (FAO), Светска туристичка организација Уједињених нација (UNSTO), Фонд Уједињених нација за децу (UNICEF) и Програм Уједињених нација за животну средину (UNEP) у сарадњи са националним партнерима, 10. септембра 2010. године објављен је позив за достављање предлога пројеката из области „Диверзификација руралне економије кроз туризам“.
 
Овај заједнички програм је један од три програма у Републици Србији који финансира Фонд за достизање миленијумских циљева (MDG-F) Владе Краљевине Шпаније. Тим поводом, данас је у Ваљеву одржан састанак потенцијалних учесника конкурса из Ваљева и околних општина, у циљу благовременог достављања предлога пројеката. Овај заједнички програм имплементираће се у четири региона-Јужном Банату, Доњем Подунављу, Централној и Источној Србији.
 
Циљеви програма су пружање подршке институцијама на нацоналном, регионалном и локалном нивоу у креирању политике руралног развоја и покретање активности у њеном спровођењу. Конкурс ће дати приоритет пројектима чији је циљ успостављање и оснаживање партнерства између јавног, приватног и цивилног сектора, развијање партнерства унутар ланца производње и маркетинга производа и услуга руралног туризма, развијање економске иницијативе за успостављање удружења и друго. Општи циљ је да се кроз реализацију ових пројеката допринесе развоју руралне економије и побољшању квалитета живота у руралним подручјима.
 
Партнери у овом заједничком програму су Министарство економије и регионалног развоја, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и Туристичка организација Србије. Конкурс је објављен у листу „Политика“ и на интерент презентацијама министарства који су партнери у спровођењу програма. Рок за достављање предлога пројеката је 20. октобар 2010. године.  

Leave a Comment