Са седнице Штаба за ванредне ситуације града Ваљева

Почетак » Са седнице Штаба за ванредне ситуације града Ваљева » Вести » Са седнице Штаба за ванредне ситуације града Ваљева

Grb-Grad-Valjevo3

Дана 09.03.2016. године у 09,00 часова заседао је Штаб за ванредне ситуације града Ваљева у ужем саставу. На Штабу су била присутна сва лица која се налазе у систему заштите и спасавања. Након разматрања приспелих извештаја и информација, Штаб доноси следеће
ЗАКЉУЧКЕ
1. У најави времена РХМЗ и Сектора за ванредне ситуације за сутрашњи дан, 10.03.2016. године, очекују се кишне падавине са повећањем водостаја на водама II реда, што може изазвати изливање на угроженим подручјима.
2. Налаже се Предузећима ХК Крушик и Нова Србијанка да уреде водотокове кроз своје парцеле.
3. Налаже се инспекцијским органима и комуналној полицији да обиђу водотокове II реда и мрежу путних канала и у сарадњи са стручним лицима из ЈП Дирекције за путеве и изградњу града Ваљева, предложе отклањање уочених недостатака.
4. Налаже се се ЈКП Водовод и ЈКП Видрак да обезбеде приправност у случају потребе за активностима којима се спречавају последице временских неприлика.
5. Налаже се Одсеку за ванредне ситуације и послове одбране да обезбеди дежурство у дане 10 и 11.03.2016. године.
6. Налаже се служби Градске управе да набави рачунар ради аутоматског праћења хидролошке станице на реци Колубари укључивањем у систем Dewetra.
7. Налаже се служби Градске управе да позове Републичког водопривредног инспектора на сутрашњу седницу Штаба.
8. Апелујемо на грађане да прочисте канале који протичу у њиховој непосредној близини или на њиховим парцелама.