Санација клизишта

Почетак » Санација клизишта » Вести » Санација клизишта

 

У току су радови на санацији клизишта и поправци 35 метара коловоза на Обилазном путу у Ваљеву. Радове чија је вредност 25 милиона динара финансира ЈП „Путеви Србије“, а извођач је Предузеће за путеве Ваљево. На овој деоници примениће се нова технологија градње која подразумева најпре радове на широком ископу земљишта и припрему замене подлоге тла. Потом следи замена од тампонског материјала дебљине 31 центиметар умотаног у геотекстил, што ће послужити истовремено као филтерски и носећи слој будуће конструкције. Након тога следи постављање насипа са језгром од стиропора. „Ово је поступак који се први пут примењује у Србији, а већ дуго се користи у Холандији и другим земљама које имају слабоносиве подлоге склоне клизању“, рекао је шеф градилишта Милорад Јовановић у изјави новинарима наводећи да је клизиште настало, по његовом мишљењу услед тежине нанетог материјала.„Од нове контрукције се очекује да ће бити знатно лакша и стабилнија. Постављањем тампонског материјала требало би да се реши проблем подземних вода и њиховог одвођења, а урбанисти Града Ваљева су дали решење и сагласност о изградњи колектора који ће прикупљати површинску воду и одводити је до оближњег потока“, рекао је Јовановић.
 
Пројекат санације клизишта, које је условило затварање Обилазнице у децембру месецу прошле године и преусмеравање саобраћаја кроз град, урадио је Институт за путеве Београд. Очекује се да ће нова технологија санација изнедрити трајније решење проблема појаве клизишта на овој деоници. Предвиђено је да радови буду завршени најкасније до 20 јуна.
 

Leave a Comment