САОПШТЕЊЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ВАЉЕВА

Почетак » САОПШТЕЊЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ВАЉЕВА » Актуелно » САОПШТЕЊЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ВАЉЕВА

Поводом нетачних тврдњи командант Штаба за ванредне ситуације града Ваљева обавештава јавност о следећем:

Надлежност штабова за ванредне ситуације регулисана је члановима 43 и 44. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (“Сл.Гласник РС“, бр.87/2018) и Уредбом о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Сл.Гласник РС“, бр.27/2020) и другим актима Града Ваљева.

Рад штабова за ванредне ситуације одвија се у више фаза. Активности штаба за ванредне ситуације које се спроводе у оперативној фази су непосредно руковођење и координација субјектима и снагама система смањења ризика и управљању ванредним ситуацијама на територији града Ваљева, ради заштите и спасавања живота и здравља људи и других штићених вредности.

У раду Штаба за ванредне ситуације учествују и стручно-оперативни тимови, који се образују по процени Штаба за ванредне ситуације.

Стручно-оперативне тимове за извршавање специфичних задатака из области заштите и спасавања образује надлежни штаб за ванредне ситуације (члан 43.  тачка 13. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације).

Стручно оперативни тим учествује у првој фази припреме наредби, закључака и препорука које доноси штаб за ванредне ситуације. Наиме, процедура предвиђа да стручњаци као чланови стручно-оперативног тима утврђују предлог мера у складу са актуелном ситуацијом изазваном појединим врстама опасности. У складу са  чланом 20. став 5, стручно-оперативни тим је одговоран начелнику штаба коме доставља предлог мера. Начелник Штаба након тога наведени предлог доставља стручној служби града Ваљева која у сардњи са начелником штаба одређује носиоце, извршиоце, оперативне поступке, рокове и друге елементе и израђује предлог наредбе, закључка или препоруке у складу са законском регулативом и мерама Владе Републике Србије, за одређене мере и активности у циљу заштите становништва.

Након тога предлог наредбе, закључка или препоруке доставља се команданту штаба и тек након његове сагласности, сазива се седница штаба за ванредне ситуације на којој се расправља о предлогу, доноси закључак или препорука.

Након доношења наредбе, закључка или препоруке, командант Штаба за ванредне ситуације за време ванредног стања врши информисање и обавештавање становништва, преко службе за информисање јавности Града Ваљева.

Након поновног успостављања рада Завода за јавно здравље Ваљева од 09.4. 2020. године, који је у претходном периоду, услед продора епидемије, делимично испао из функције, успостављено је информисање о епидемиолошкој ситуацији преко Штаба за ванредне ситуације града Ваљева, који добијене податке објављује свакодневно на сајту града Ваљева.

Начелник Штаба као полицијски службеник, нема овлашћења да даје информације за медије. Информације искључиво саопштава командант Штаба за ванредне ситуације.