Саопштење Штаба за ванредне ситуације града Ваљева

Почетак » Саопштење Штаба за ванредне ситуације града Ваљева » Вести » Саопштење Штаба за ванредне ситуације града Ваљева
 
Данас је заседао Штаб за ванредне ситуације града Ваљева и издао саопштење следеће садржине:
 
Високе температуре које трају већ готово две недеље условиле су повећану потрошњу воде , како у самом граду тако и у околини. Постојећи капацитети обезбеђују редовно снабдевање потрошача у градском подручју , али указују на неопходност рационалног трошења воде . Потребно је с тога да грађани Ваљева економично и рационално користе воду са градског водовода , превасходно за пиће , те да се уздрже од активности у којима се вода користи за прање стамбених или заливање зелених и других површина.
 
Имајући у виду чињеницу да постројење за прераду питке воде на Пећини ради максималним капацитетом ,поново апелујемо на наше суграђане да одговорним понашањем, допринесу даљем несметаном функционисању система водоснабдевања у граду, како не би било угрожено снабдевање водом грађана у висинским зонама.
 
Стављањем у функцију водовода у насељеном месту Дивци обезбеђени су услови за несметано водоснабдевање мештана у овом делу града Ваљева.
 
Постојећа ситуација у сеоским подручјима указује на потребу предузимања мера у циљу обезбеђивања услова за равномерно снабдевање водом сеоских подручја .Услед ограничених количина воде на сеоском водоводу “Кукаљ“ ЈКП“Водовод“ Ваљево донео је Одлуку о начину расподеле расположиве количине воде у условима рестрикције , почев од 27.07.2015 године.
 
Капацитети водовода “Прскавац“ обезбеђују уредно снабдевање водом за пиће насељених места која се водом снабдевају са овог водовода.
 
У овом тренутку није могуће у целости обезбедити уредно снабдевање водом насељених места Драчић, Зарубе , Равње и Пријездић – са крчмарског изворишта.Проблеми у водоснабдевању , превазилазе се довозом воде у постојеће резервоаре и на тај начин обез беђују се примарне потребе за техничком водом ,мештана овог краја.
 
Одређени проблеми постоје у снабдевању водом насељених места Пауне, Мрчић и дела насељеног места Клинци.Сви расположиви технички капацитети ЈКП“Водовод-Ваљево“ангажовани су на отклањању уочених проблема и у наредном периоду очекује се успостављање уредног водоснабдевања овог подручја.
 
У периоду високих температура забележен је и повећан број пожара на отвореним просторима.  Моле се с тога грађани да да не пале ватру на отвореним просторима, не спаљују стрништа, обале и друге сасушене површине које могу узроковати пожаре већих размера.
 
Све пријаве у вези ненаменског коришћења воде могу се поднети на телефон комуналне полиције 064 8752756
 
 

Leave a Comment