Саопштење за јавност

Почетак » Саопштење за јавност » Актуелно » Саопштење за јавност

У складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом, проглашеним ванредним стањем,
обавезују се грађани, правна лица, предузетници, органи државне управе и локалне
самоуправе да спроводе следеће мере:
– Да се понашају одговорно и дисциплиновано у складу са актуелном епидемиолошком
ситуацијом, проузрокованом вирусом КОВИД 19.
– Да поштују и спроводе све предложене мере које се односе на личну хигијену,
дружење, окупљање, изолацију у кућним условима.
– Да дају тачне и потпуне податке о кретању и контактима са лицима за која се сумња
да су оболела или су доказано оболела од корона вируса у здравственим установама и
епидемиолошким истраживањима.
– Да само нужно користе јавни превоз, боравак у јавним условима и јавним местима, да
избегавају веће јавне скупове и дружења.
– Да поштују све препоруке у јавном сектору ( апотекама, продавницама ).
– Посебно се обавезују учесници у јавном и такси превозу да појачају мере хигијене и
дезинфекције.
Препоручује се грађанима да боравак у кућним условима или изолацији проводе уз
обавезно спровођење предложене терапије и препорука, одмор и праћење актуелне
ситуације.
Грађани су дужни да прате своје здравствено стање и у случају појаве симптома и
знакова респираторне инфекције ( кашаљ, секреција из носа и повишена телесна
температура ) да се обрате надлежној епидемиолошкој служби.
Грађани под здравственим надзором и кућној изолацији су дужни да спроводе
предложене мере изолације у кућним условима и обавештавају послодавца о мерама
надзора, а Завод за јавно здравље о свим променама о здравственом стању.
Обавезују се државни органи, органи јединица локалне смуоправе, привредног друштва
и друга правна лица, јавне службе и предузетници, да спроводе и примењују
препоручене мере Светске здравствене организације, Министарства здравља и
Института за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“ у циљу спречавања, ширења и
сузбијања епидемије вируса КОВИД 19. Такође да одржавају висок ниво санитарно
хигијенских услова пословних просторија, опреме, уређаја , спровођење мера чишћења,
прања и дезинфекције. Све мере се спроводе по упутству Института и Завода за јавно
здравље.
Обавезују се здравствене установе, здравстевени радници и сарадници да доследно
спроводе прописане процедуре, упутства по прописаном алгоритму за лечење
пацијената и у складу препорука комисије за болничке инфекције и планове за
ванредне ситуације.
У периоду ванредне ситуације неопходно је обезбедити:

1. Здравствено исправну воду за пиће путем објеката за јавно снабдевање водом за
пиће, воде за санитарно-хигијенске потребе, као и санитарне заштите изворишта;
2. Здравствено безбедну храну, предмете који долазе у додир с храном, као и
санитарно-хигијенске услове за њихову производњу и промет;
3.Санитарно-техничке и хигијенске услове у објектима под санитарним надзором и
другим објектима у којима се обавља друштвена, односно јавна делатност;
4. Спровођење превентивне дезинфекције у стамбеним објектима, у средствима јавног
саобраћаја, у објектима под санитарним надзором и њиховој непосредној околини и у
другим објектима у којима се обавља друштвена, односно јавна делатност;
5. Уклањање људских и животињских излучевина, отпадних вода и других отпадних
материја на хигијенски начин.

Контакт телефони за информисање грађана у вези Корона вируса:
060-608-0123
060-608-0124;
062-217-833;
062-802-6248;
062-202-713;
062-217-853

Стручно – оперативни тим града Ваљева.

Ваљево, 16.3.2020.