Саопштење за јавност

Почетак » Саопштење за јавност » Вести » Саопштење за јавност
У 2010. години Одељење за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода Градске управе за друштвене делатности града Ваљева неће доносити решења за пољопривредно и шумско земљиште у складу са одлуком Скупштине града из децембра прошле године.
 
Износ пореза на пољопривредно и шумско земљиште за 2010. годину задржава се на нивоу износа утврђеног решењима за 2009. односно 2008. годину. Утврђени порез на пољопривредно и шумско земљиште за 2010. доспеће на плаћање 15. јуна. Евидентирање задужења на уплатном рачуну број 840-711147843-13 за све пореске обвезнике који се задужују овим порезом, извршиће се 15.-тог јуна 2010. године.
 
Детаљније информације, износе задужења и стања на појединачним рачунима, порески обвезници могу добити у Градској управи на шалтеру-пореска уверења или на 10 спрату Градске управе канцеларија број 108.

Leave a Comment