Саопштење

Почетак » Саопштење » Вести » Саопштење

 

У оквиру спровођења пројекта Министарства здравља Републике Србије, „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу”- DILS, одржан је први дан Обуке о надлежностима локалних самоуправа у области примарне здравствене заштите. У уводном излагању, учеснике обуке су поздравили државни секретар Министарства здравља, др Томислав Стантић, градски секретар за здравство, проф. др Зоран Благојевић и секретар Одбора за друштвене делатности – Стална конференција градова и општина, Јасмина Танасић.
 
Циљ обуке био је упознaвање учесника са законском регулативом у области здравствене заштите и нивоима надлежности, начинима финансирања, пројектима Министарства здравља за које могу да конкуришу домови здравља, невладине организације, удружења и локална самоуправа, о надлежностима у контексту ЕУ интеграција, као и могућностима аплицирања за ИПА пројекте на локалном нивоу.
 
Обука је организована за представнике локалних самоуправа (председнике скупштина, представнике локалних већа, општинске начелнике, шефове одељења / референте задужене за здравствену заштиту и финансирање) директоре домова здравља из Вождовца, Старог Града, Земуна, Гроцке, Осечине, Ваљева, Ћићевца, Жагубице, Велике Плане, Свилајнца, Тополе и Шапца као и представнике института / завода за јавно здравље из Београда, Крагујевца, Панчева, Ваљева, Шапца и Ћуприје.
 
У систему здравствене заштите децентарлизација (пренос власти, руковођења и доношења одлука са националног нивоа на субнационалне нивое или са вишег на ниже нивое власти) подразумева друштвену бригу за здравље, оснивачка права и финансирање. У области здравствене заштите значајан део овлашћења је децентрализован и пренет на ниже нивое власти, аутономну покрајину, град и општину, док је у области финансирања један мањи део децентализован и пренет на послодавце и кориснике здравствених услуга. Оснивачка права над домовима здравља и апотекарским установама су пренета са републичког нивоа на покрајинске, градске и општинске власти од јануара 2007. године. Законом о здравственој заштити из 2005. године предвиђен је прелазни период од пет година, до када треба да се заврши реорганизација и децентрализација здравствених установа на примарном нивоу (у области преузимања оснивачких права предвиђена је потпуна децентрализација за примарни ниво здравствене заштите). Рок за преузимање надлежности истиче крајем 2010. године када ће све локалне самоуправе, независно од спремности и капацитета морати да преузму своје законске обавезе.
 
Едукација о надлежностима локалних самоуправа у области примарне здравствене заштите спроводи се у оквиру пројекта DILS, који се финансира из кредита Светске банке, у циљу оснаживања капацитета људских ресурса у локалним самоуправама и установама примарне здравствене заштите, како би се процес преузимања и спровођења надлежности олакшао.
 
Ово је први од укупно четири дана обуке, којима ће бити обухваћени представници 42 града/општине и домова здравља који су укључени у пројекат DILS.
 

Leave a Comment