Сарадња се наставља кроз нову инвестицију

Почетак » Сарадња се наставља кроз нову инвестицију » Вести » Сарадња се наставља кроз нову инвестицију

 

Данас је озваничен завршетак ремонта погона фабрике за прераду воде на Пећини где је за набавку и замену хидро-машинске и електро опреме уложено више од 52 милиона динара. Од тога Републичка дирекција за воде определила је 60% средстава, а Град Ваљево преостали износ. Након петомесечног пробног рада, ремонтована и замењена опрема показала је све квалитете, што је гарант оправданости овог првог значајнијег инвестиционог улагања још од 1996. године када је постројење изграђено и пуштено у рад.    
 
„Веома смо задовољни сарадњом са локалном самоуправом у Ваљеву, као и квалитетом изведених радова што ће гарантовати добро и континуирано снабдевање квалитетном водом за пиће грађана Ваљева“, рекао је овом приликом Александар Продановић, директор Републичке дирекције за воде Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Владе Републике Србије.   
 
Осим изведених радова на реконструкцији Фабрике воде на Пећини, Продановић је најавио да ће у овој години бити потписан и уговор о реконструкцији црпне станице Градац. „Процењује се да ће вредност ових радова бити око 60 милиона динара, од тога Републичка дирекција за воде обезбедиће 70%, а град Ваљево 30% средстава“, најавио је Продановић. 
 
„Ово је прави пример како треба радити, имати идеју, припремљен пројекат, разумевање државе. Испоштовани су рокови као и квалитет. Добра сарадња ће бити настављена кроз нови пројекат и предвиђене радове на црпној станици Градац“, рекао је градоначелник града Ваљева Зоран Јаковљевић.
 
Радови на реконструкцији црпне станице Градац требало би да почну почетком јесени, када временски услови буду дозволили да се користи извориште Пакље, како би грађани имали константно снабдевање водом и како би радови могли несметано да се обављају. Овом приликом директор Републичке дирекције за воде је најавио да ће пуњење акумулација Ровни почети у овој години и да ће Дирекција као тренутно највећи инвеститор обезбедити преостала уговорена средства у 2010.-тој години за ову инвестицију. 

 

Leave a Comment