Састанак представника Ваљева и „Србијавода“

Почетак » Састанак представника Ваљева и „Србијавода“ » Вести » Састанак представника Ваљева и „Србијавода“
Санација и реконструкција корита реке Колубаре, које је веома оштећено у мајским поплавама, а у функцији заштите од евентуалних бујица у наредном периоду, приоритет је града Ваљева, али и ЈП “Србија воде”, речено је на данашњем састанку представника града Ваљева и републичких  водопривредних предузећа.
 
Састанку у Ваљеву су присуствовали Горан Пузовић, директор ЈП “Србијаводе”, Душан Панић и Дарко Јањић из Водопривредног центра „Сава-Дунав“ и Звонимир Коцић, начелник Службе за заштиту од поплава у “ЈП “Србијаводе”.
 
Градоначелник Ваљева Станко Терзић и заменик градоначелника Жарко Ковач, начелник  Сектора за ванредне ситуације МУП-а Србије у Ваљеву Милан Михајловић, Драган Јеремић, директор Дирекције за изградњу Ваљева, као и представници предузећа “Колубара“, “Ерозија” и осталих надлежних служби, изнели су предлоге хитних мера и активности, како би се у наредном периоду подигла безбедност Ваљева и санирала штета од поплава маја 2014. године.
 
На данашњем састанку донети су следећи закључци:
 
1. Треба учинити све што се тиче града Ваљева и “Србијавода” да се  заштита града од поплава која је битно урушена 14. и 15. маја, подигне на ниво, који је реално остварив, у складу са финансијским могућностима.
 
2. Елаборат заштитних радова на санацији и реконструкцији речног корита Колубаре раде “Србијаводе” уз подршку “Ерозије” и очекује се да радови у кориту реке Колубаре почну између 5. и 10. септембра.
 
3. Градска управа Ваљева ће пружити сву стручну подршку, када је реч о изради елабората, како не би било празног хода и застоја.
 
“Док се не реши проблем са осигуравајућом кућом “Дунав”, предузећем “Јединство-Ужице”, као и са Европском комисијом у Београду, у вези радова на реконструкцији оштећеног цевовода питке воде у кориту реке Колубаре, потребно је да се што пре почне са радовима на десној страни Колубаре и левој страни од Јадра према парку на Пећини”, истакао је градоначелник 
Ваљева Станко Терзић.
 
„Наравно, приоритети међу заштитним водопривредним објектима су акумулација „Ровни“ која се под хитно мора завршити и ставити у функцију. Неопходно је чишћење преграда и мини акумулација на реци Јабланици, чиме се повећава контрола тока Колубаре. На реци Обници тек треба изградити заштитни систем преграда и ретензија. На њој ће се радити насип од КП Дома до „Веселиновића“, који ће заштити ово насеље. Потребно је, такође, очистити акумулацију на реци Градац и акумулацију Поцибрава на речици Бањи, које битно утичу на регулацију тока Колубаре“, рекао је заменик градоначелника Жарко Ковач.
 
Директор “Србијавода” Горан Пузовић је саопштио је да је у овом тренутку најважније да се систем одбране града од поплава врати у стање од пре 15. маја. Током ове, или наредне седмице биће усвојен ребаланс и програм пословања “Србијавода”, а неопходно је што пре урадити елаборат којим ће се спровести стручна анализа радова који се хитно морају извести.
 
Директор Пузовић је рекао да је неопходно до 5. или 10. септембра ући у корито Колубаре и почети са радовима. За хитне санационе радове је опредељено 115 милиона динара, од чега је део утрошен на камен којим је саниран обалоутврда на Јадру. Пузовић је рекао да је у свим њиховим извештајима Ваљево стављено као први приоритет за предстојеће радове. Он је истакао да је потребно да се ангажују стручне куће које ће предложити неопходне мере повећања нивоа заштите Ваљева од поплава.
 
 
 
 
 
 

Leave a Comment