Састанак Радне групе за друштвени развој

Почетак » Састанак Радне групе за друштвени развој » Вести » Састанак Радне групе за друштвени развој
Oдржан je састанак Радне групе за друштвени развој у оквиру припреме Стратегије локалног одрживог развоја, који је модерирао Александар Маринковић, координатор стратешког планирања Сталне конференције градова и општина. На састанку су још једном размотрени кључни циљеви друштвеног развоја до којих се дошло у досадашњем раду, као и конкретне пројектне идеје које су имали присутни представници институција и установа. Следеће недеље све градске институције, установе и предузећа и све организације из домена друштвених делатности (невладине организације, медији…) добиће допис са формуларом за подношење предлога пројеката. Рок за достављање предлога је 9. октобар.
 
Стрaтeгија локалног одрживог развоја припрема се у оквиру програма “Excange 2 – Јачање капацитета Сталне конференције градова и општина“ Европске уније, који спроводи Делегација Европске комисије у Србији. Ваљево је једна од 25 локалних самоуправа у Србији која је од Делегације ЕК, преко СКГО, добила подршку за израду свог стратешког развојног плана. У складу са приоритетима одабраним на почетку овог процеса, формиране су три тематске радне групе: Економски развој, Друштвени развој и Инфраструктура и заштита животне средине.
 
“Друштвени развој је оријентисан на информисање и образовање грађана, социјалну укљученост, уметничко стваралаштво и реализацију културних програма, унапређење безбедности и смањење корупције“ – дефиниција је овог приоритета локалне заједнице. До сада постављени специфични циљеви су: унапређење постојећих и развој нових услуга социјалне заштите; друштвено одговорно деловање кроз стварање и унапређење партнерства приватног, цивилног и јавног сектора; унапређење и развијање свих видова образовања и васпитања; очување, јачање и развијање културног идентитета и баштине; размена културних вредности и уметничког стваралаштва на међународном нивоу; доступност јавних информација грађанима; унапређење јавног здравља кроз информисање, едукацију, превенцију и подстицање здравих стилова живота.
 
Наредних дана биће прочићшене дефиниције специфичних циљева и организован састанак подгрупе за јавно здравље.

Leave a Comment