Савет за социјалну политику Ваљева почео са радом

Почетак » Савет за социјалну политику Ваљева почео са радом » Актуелно » Савет за социјалну политику Ваљева почео са радом

Градоначелник Ваљева др Слободан Гвозденовић је формирао нови Савет за интегралну социјалну политику, чији је председник Радоица Рстић. Савет је данас одржао радну седницу и отпочео посао израде Плана социјалне заштите града Ваљева.

„Задатак Савета је израда стратешког плана социјалне заштите града Ваљева, с обзиром да је претходни план истекао још 2012. године. У Савет су изабрани људи од струке, који могу да допринесу у изради стратешког плана. Заступљени су људи из свих релевантних институција, од којих ћемо добити све потребне податке, представници невладиних организација, удружења грађана, која се баве социјално угроженим категоријама. У наредних неколико месеци, члановима Савета предстоји обиман посао прикупљања података у сагледавању социјалне ситуације, анализирање одлуке о социјалној заштити града Ваљева. Одлука је добра, али је ми морамо проширити неким новим правима. Настојаћемо да идентификујемо неке нове циљне групе, како бисмо новим планом све обухватили и како ниједна рањива група не би била изостављена. Нама ће у наредном периоду помагати и стручни консултант кога је изабрао Савет. То је професорка Бранка Павловић, која има велико искуство у изради стратешких планова и која ће нас водити кроз цео тај процес“, рекао је Радоица Рстић.

Професорка психологије Бранка Павловић је стручна у области социјалне заштите и учествовала је у изради бројних стратешких докумената из ове области. Својевремено је била ангажована и на изради Стратегије социјалне заштите града Ваљева 2008-2012. године и након позитивних искустава из тог периода, поново је укључена у доношење нове градске стратегије.

„На основу свега онога што колеге из Ваљева прикупе и обезбеде из својих установа и институција, ја ћу направити анализу и пресек актуелног стања у области социјалне заштите.  Заједно са њима ћемо формулисати визију будуће социјалне заштите, опште и посебне циљеве и мере које ће се спроводити. Све то мора бити усклађено са законима Републике Србије, а са садржинске стране мора бити релевантно за Ваљево и за решавање питања грађана Ваљева. Оно што сам приметила је да код већине људи постоји убеђење да се социјална заштита заснива на пружању социјалне помоћи, пре свега материјалне помоћи.  То је само један сегмент, а основна улога локалне самоуправе је у развијању услуга социјалне заштите, које ће олакшати живот грађанима, али им и обезбедити материјално-финансијска средства, која су у домену права локалне самоуправе. Кључно је развити сервисе у граду, који ће олакшати живот било особама са инвалидитетом, породицама са децом са сметњама у развоју, женама које су жртве насиља. Ваљево већ има солидно и богато искуство у развоју ових услуга, али сада треба да видимо какве су потребе. Финансијски аспект је битан и то све треба да се уклопи са реалним могућностима буџета, јер буџетски корисници нису само они којима су потребни ти аспекти из домена социјалне заштите. Још је важније да се процес прати и контролише. Не може се само написати документ и бити тиме задовољан, него мора да се спроводи, да се сваке године прегледа и да се види шта се урадило и шта треба да се коригује. Што се тиче користи за град и грађане, није реално да се то одмах примети чим се заврши. Али већ за једну годину његове примене, неке промене би требало да буду видљиве и да постоје показатељи да је нешто учињено на корист грађана“, рекла је Бранка Павловић, стручни консултант у изради Плана социјалне заштите града Ваљева.