Седница Градског већа 1. децембра

Почетак » Седница Градског већа 1. децембра » Актуелно » Седница Градског већа 1. децембра

Чланови Градског већа на данашњој седници, разматрали су предлог Одлукe о расписивању јавног позива за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о буџету града Ваљева за 2021. годину и предлог програма јавне расправе о нацрту Одлуке о буџету града Ваљева за 2021. годину.Градско веће града Ваљева позива заинтересоване грађане, удружења, стручну и осталу јавност да се упознају са текстом нацрта Одлуке о буџету града Ваљева за 2021. годину и дају своје предлоге, иницијативе, сугестије и коментаре. Рок за спровођење расправе, важне информације о активностима које се планирају у оквиру јавне расправе, информације о начину достављања предлога, сугестија, иницијатива и коментара, као и други подаци од значаја за спровођење јавне расправе, садржани су у Програму јавне расправе, који је саставни део јавног позива. Јавни позив, са Програмом јавне расправе и нацртом Одлуке о буџету града Ваљева за 2021. годину, биће објављен на интернет страници града Ваљева : www.valjevo.rs

Јавна расправа о нацрту Одлуке о буџету града Ваљева за 2021. годину спроводи се у периоду од 1 – 15. децембра 2020. године. Иницијативе, предлози, сугестије и коментари за измене и допуне нацрта се могу доставити на електронску адресу: [email protected] , на адресу град Ваљево, Карађорђева бр.64, са назнаком „Предлози за измене и допуне Нацрта Одлуке о буџету града Ваљева за 2021. годину или се могу предати на писарници Градске управе града Ваљева. По завршетку јавне расправе Градска управа, односно Комисија коју ће образовати градоначелник ће анализирати примедбе, предлоге и сугестије и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Одлуке о буџету града Ваљева за 2021. годину и биће објављен на интернет презентацији града Ваљева.

У нацрту Одлуке о буџету града Ваљева за 2021. годину укупни планирани приходи из буџета града Ваљева за 2021. годину износе 2.947.000.000,00 динара.Градоначелник Ваљева Лазар Гојковић навео је неке од програма и инвестиција које су планиране у буџету Града за 2021. годину.

„Што се тиче расхода, у оквиру програма 3 – Локални економски развој, програмска активност унапређење привредног инвестиционог амбијента планирана су средства у укупном износу од 171.150.000,00 динара, а односе се на улагање у индустријску зону. У оквиру програма 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, планирана су средства за реконструкцију и изградњу уличних путева, одржавање инфраструктуре и финансирање трошкова јавног градског и приградског превоза путника, код редовног одржавања улица и за реконструкцију улице Вука Караџића, као и изградњу паркинга у Карађорђевој улици, у износу од 394.293.500 динара.

Планирана су средства за два нова програма у оквиру Социјалне и дечије заштите у укупном износу од 209.172.000 динара и то:  право на бесплатне уџбенике за ученике од првог до четвртог разреда основне школе, чији су родитељи корисници права на новчану помоћ или дечијег додатка, као и права на новчану помоћ за свако прво рођено дете у породици, у једнократном износу од 40.000 динара. Право на бесплатне уџбенике је планирано да се примењује од школске 2021/2022. године.

Код програма Здравствене заштите, планирана су средства за инвестиционо одржавање амбуланте на Дивчибарама у износу од 5.000.000,00 динара.

У оквиру планираних средстава за функционисање Установе за физичку културу „Валис“- програм 14 планирана су одређена средства као  и дотације клубовима и удружењима у области школског такмичарског спорта и спортских манифестација, а такође и средства за санацију бетонских плоча СРЦ „Петница“и санацију и реконструкцију крова у Хали спортова и за набавку кошева.  У стамбеним насељима и јавним површинама, за изградњу и реконструкцију спортских и дечијих игралишта планирана су средства у износу од 17.000.200.000,00 динара. У зависности од епидемиолошке ситуације и прилива средстава у буџет, тежићемо да се издвојена средства за спорт и културу увећају.  За спортску салу „Партизан“  у оквиру програма 17  који се односи на Енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије, биће издвојено 21.000.000 динара „, нагласио је градоначелник Гојковић.

Разматрана је и Одлука о расписивању јавног позива за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке о измени Одлуке о боравишној такси и нацрту одлуке о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама.Позивају се сви заинтересовани грађани, удружења, стручна и остала јавност да се упознају са текстом нацрта поменуте одлуке. Јавни позив, са Програмом јавне расправе и нацртом биће објављено на интернет страници града Ваљева: www.valjevo.rs

Јавна расправа ће се спровести у периоду од 1 – 15. децембра 2020. године.

Иницијативе, предлози, сугестије и коментари у вези нацрта, могу се доставити на електронску адресу: [email protected] , на адресу град Ваљево, Карађорђева бр. 64, са назнаком „Предлози за измене и допуне Нацрта Одлуке о измени Одлуке о боравишној такси и нацрта Одлуке о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама“ или се могу предати на писарници Градске управе града Ваљева.

Боравишну таксу корисник услуге плаћа за сваки дан боравка у угоститељском објекту за смештај који се налази на територији града Ваљева у износу од 80 динара и примењује се од 1. јануара 2021. године. Разлог за доношење ове одлуке садржан је у потреби да се овом изменом утврди једниствен износ боравишне таксе за целу територију града Ваљева, што до сада није био случај, јер су за плаћање боравишне таксе постојале три категорије.