Седница Градског већа 1. новембра

Почетак » Седница Градског већа 1. новембра » Актуелно » Седница Градског већа 1. новембра

На седници Градског већа, која је данас одржана, усвојен је предлог одлуке о  oснивању  Установе културе Центар за неговање традиционалне културе “Абрашевић“ Ваљево. Нова установа се оснива с циљем стварања услова и подстицања даљег развоја и унапређења културно-уметничког аматеризма, изворног народног стваралаштва и заштите музичког и фолклорног наслеђа, које доприноси очувању културног идентитета.

Утврђена је измена Одлуке о максималном   броју запослених на неодређено време у систему града Ваљева за 2017.годину, услед прерасподеле броја запослених у систему града Ваљева, због функционисања новосноване установе културе- Центра за неговање традиционалне културе „Абрашевић“. Укупан број запослених остаје непромењен и износи 1305.

Ван снаге је стављен урбанистички  пројекат центра  МЗ “Ново Насеље“ у Ваљеву, ради усклађивања са Законом о планирању и изградњи.

Изменама и допунама Плана генералне  регулације за туристичко место Дивчибаре треба да се дефинише проценат заузетости парцеле, тако да се омогући изградња затворених спортских терена (спортских хала), независно од процента заузетости парцеле објектима са пратећим комерцијалним и смештајним капацитетом.

Утврђен је предлог закључка о  усвајању друге  измене плана комуналне изградње и одржавања објеката комуналне  инфраструктуре  града  Ваљева за 2017. годину. За финансирање изградње, одржавање и уређење комуналне инфраструктуре је опредељено 653.855.000 динара.

Разматрана је  информација   о  досадашњим  активностима радне групе на пројекту  формирања Међурегионалног образовног центра у Ваљеву. Урађен је Елаборат техничке опремљености објекта, који је неопходан за набавку опреме за МОЦ и он је предат Министарству просвете, науке и технолошког развоја. Одлучено је да дефинитивни назив центра буде Међурегионални образовни центар. Радна група предлаже да се формира модел центра који ће бити надградња постојеће Техничке школе. За расположиве ресурсе предлаже се да се као објекат користи адаптирана зграда старе Шесте школе и опрема која ће бити набављена средствима Министарства просвете и донацијом Републике Словеније.