Седница Градског већа – 20. октобар 2017. године

Почетак » Седница Градског већа – 20. октобар 2017. године » Актуелно » Седница Градског већа – 20. октобар 2017. године

На седници Градског већа која је одржана у петак, 20. октобра усвојен је предлог Одлуке о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији града Ваљева.

Ова одлука је израђена, у складу са Законом о становању, како би се уредила општа правила кућног реда у стамбеним и први пут у стамбено-пословним зградама у Ваљеву. Крајњи циљ ове одлуке је решавање многобројних проблема и унапређење услова становања грађана.

Начелник Одељења за имовинске послове и оппшту управу Дарко Костић је, образлажући ову одлуку, истакао да она има више превентивну улогу него репресивну, као и да је усаглашена са постојећим локалним одлукама.

Овом одлуком је регулисан начин одржавања и употребе зграда и земљишта, времену одмора, буци у време одмора, држању кућних љубимаца, обављању привредне делатности у стамбеној згради, извођењу грађевинских радова у згради, капијама и улазима у зграде, заједничким просторима, подрумским просторијама, таванима, терасама, крововима, држању огревног материјала, одржавању спољних делова зграде, коришћењу и одржавању земљишта око зграде, као и обавезама и правима у коришћењу заједничких инсталација, опреме и уређаја.

Чланови Градског већа су усвојили предлог о изменама и допунама Одлуке о Градским управама. В. д. начелника Градске управе за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове Владан Јеринић је образложио ову одлуку потребом да се допуне надлежности појединих одељења, с циљем да се у оквиру истих одељења организује вршење послова који до сада нису били обухваћени. Измене се односе на области младих, јавног информисања и протокола.

Прихваћен је предлог Одлуке о претварању потраживања града Ваљева према обвезнику ГП „Мостоградња“ АД Београд у основни капитал града Ваљева у ГП „Мостоградња“. Ова потраживања су настала по основу јавних прихода- уступљених прихода доспелих за наплату до 31. августа 2015. године. Конвертована потраживања са обрачунатом каматом износе 1.668.092 динара. Потраживања доспела за период од 1. септембра до 31. децембра 2015. године, у износу од 175.870,54 динара се отписују, појаснила је Драгана Ђенић, из Одељења за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода. Прихваћен је уговор о конверзији потраживања града Ваљева према обвезнику ГП „Мостоградња“ , на основу чега ће град Ваљево постати акционар са учешћем у акцијском капиталу са 631 акцијом, номиналне вредности 2.641,500747 динара по једној акцији.

Градско веће се на данашњој седници изјаснило за предлог Одлуке о допуни Локалног акционог плана за образовање Рома у Ваљеву. Начелница Одељења за друштвене делатности Зора Бојичић је истакла да овом одлуком град Ваљево пружа активну подршку Ромима за континурано школовање и обезбеђивање посебних образовних програма у ромским насељима у 2018. години. Претходни план је истекао, а у потпуности је испунио планиране циљеве, па су се отвориле могућности и за увођење нових мера, рекла је на данашњој седници Градског већа Зора Бојичић.