Седница Градског већа 24. октобра

Почетак » Седница Градског већа 24. октобра » Актуелно » Седница Градског већа 24. октобра

На данашњој седници Градског већа разматран је извештај о извршењу буџета града Ваљева за период јануар-септембар 2017. године. У извештајном периоду су планирани приходи и примања у износу од 3.022.562.746,80 динара и 244.445.235,85 динара средстава из осталих извора буџетских корисника, што износи 3.267.007.982,65 укупних јавних средстава.

У периоду од 1. јануара до 30. септембра приходи, примања и пренета средства су реализовани у износу од 2.065.584.254,63 динара, односно 68,34% у односу на план, док су приходи, примања и пренета неутрошена средства из осталих извора реализована у износу од 152.137.863,67 динара.

Планирани укупни расходи и издаци су реализовани у износу од 1.796.768.288, 37 динара, односно 59,48% у односу на план, док су средства из осталих извора реализовани у износу од 143.411.948,70 динара.

Стање средстава на рачуну за извршење буџета на дан 30. септембра износило је 268.927.696,35 динара, док је стање на рачунима индиректних корисника.

Чланови Градског већа су прихватили предлог Другог ребаланса буџета за 2017. годину, којим су планирани приходи и примања у износу од 3.059.000,00 динара средстава буџета града и 205.548.929,32 динара из осталих извора буџетских корисника, што укупно износи 3.264.548.929,29 динара, док су средства из осталих извора буџетских корисника смањена са 26.659.898,31 динара. Буџет је увећан по овом основу за укупно 25.992.746,80 динара.

Јавни расходи од 3.059.000.000, као и 205.548.929,29 динара расхода, што износи 3.264.548.929,29 динара.

Дата је сагласност на Измене и допуне Програма пословања ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“, као и сагласност на Програм коришћења субвенција из буџета града Ваљева овог предузећа. Укупна средства за капиталне инвестиције овог предузећа су смањена са 12.900.000 на 10.400.000 динара. У буџету града за 2017. годину опредељене су субвенције за даљу изградњу Колубарског регионалног система за водоснабдевање.

Скупштини града ће бити упућен предлог одлуке да се стави ван снаге Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП „Видрак“ Ваљево. Градоначелник др Слободан Гвозденовић је образложио овај предлог намером да се обједине делатности ЈКП „Видрак“ и ЈКП „Полет“.

„Коалиција СНС-СПС се сагласила да идуће године спојимо ова два предузећа и да направимо једно озбиљно предузеће. Из тог разлога смо поништили овај конкурс и оба директора и оба предузећа ће бити стављена у в.д. статус. Одређена је Радна група за израду нацрта аката о статусним променама, чији је задатак да припреми нацрт аката о статусним променама ових предузећа. У реализацију те одлуке ћемо кренути од јануара 2018. године“, рекао је градоначелник Ваљева др Слободан Гвозденовић.

Прихваћен је Нацрт Процедура за управљање људским ресурсима. Град Ваљево је једна од 20 локалних самоуправа у Србији, којима подршку за управљање људским ресурсима пружа Пројекат „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи“, који имплементира Савет Европем са сарадњи са Министарством за државну управу и локалну самоуправу и СКГО, а финансира Европска унија и Савет Европе.