Седница Градског већа 25. јануар

Почетак » Седница Градског већа 25. јануар » Актуелно » Седница Градског већа 25. јануар

На седници Градског већа која је одржана данас разматран је извештај о извршењу годишњег плана рада за 2016/2017. годину Предшколске установе “Милица Ножица“ Ваљево. Предшколска установа “Милица Ножица“ у највећој мери у 2016/2017. години испунила је планиране активности стоји у извештају. Установа је највеће потешкоће имала у извештајној години са великим бројем нерешених захтева за упис деце у вртић и то услед недостатка простора, иако су преко планираног отворене и нове групе у адаптираним просторима и то у вртићу “Хајди’  “Колибри“ и “Видра“.Поред тога исказана је потреба и за отварањем развојних група за децу са сметњама у развоју чији је број из године у годину све већи. Најзначајније инвестиционо одржавање у претходном периоду предузето је у три објекта на замени столарије и поправци кровова, реконструкцији, доради и поправци котлова у свим објектима као и набавци опреме, а такође је купљено једно возило за транспорт хране. Инвестиција од приоритетног значаја у прошлој години била је доградња вртића “Бамби“, а у извештајној години је реализован први корак а то је израда пројекта. Утврђен је предлог решења о давању сагласности на годишњи план рада за 2017/2018. годину  предшколске установе “Милица Ножица“.

Чланови Градског већа су данас разматрали и предлоге решења о давању сагласности на програме рада за 2018. годину Центра за социјални рад “Колубара“ Ваљево, Народног музеја Ваљево, Матичне библиотеке “Љубомир Ненадовић“ Ваљево, Завода за заштиту споменика културе “Ваљево“, “Модерне галерије Ваљево“, Интернционалног уметничког студија “Радован Мића Трнавац“, Центра за културу Ваљево, Центра за неговање традиционалне културе “Абрашевић“ Ваљево, Међуопштинског историјског архива Ваљево и Установе за физичку културу “Валис’ и на све поменуте предлоге решења установа дали сагласност на програме рада. На данашњој седници Градског већа утврђен је предлог одлуке о усвајању акционог плана безбедности саобраћаја на путевима града Ваљева за период од 2018. до 2020. године. Разматран је предлог програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима у 2018. години. Градско веће је на данашњој седници разрешило дужности Весну Вучићевић члана Савета за безбедност саобраћаја на путевима града Ваљева. Уместо Весне Вучићевић те послове ће обављати у наредном

периоду Данијела Велимировић из Одељења за финансије Градске управе града Ваљева, а мандат изабраног члана траје колико и мандат осталих чланова поменутог Савета.

Чланови Градског већа на данашњем заседању разматрали су  три предлога решења о давању сагласности на одлуку Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа паса луталица и на сва три решења су дали сагласност.