Седница Градског већа 26. децембра

Почетак » Седница Градског већа 26. децембра » Актуелно » Седница Градског већа 26. децембра

На данашњој седници Градског већа утврђен је амандман на предлог плана комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре града Ваљева за 2018. годину. Заменик градоначелника др Драган Јеремић је образлажући ову тачку дневног реда истакао да је на основу члана 94. и 95. Пословника Скупштине града Ваљева  Градско веће доставило поменути амандман и да у предлогу Плана комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре града Ваљева за 2018. годину додаје се реконструкција Дома Војске. Град Ваљево је, у међувремену покренуо процедуре у складу са Уредбом о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката за решавање проблема смештаја Матичне библиотеке „Љубомир Ненадовић“. Поменуте процедуре подразумевају доношење одлука којима се простор Дома Војске опредељује за намене библиотеке. С обзиром да је за реализацију неопходно прилагођавање постојећег објекта Дома Војске потребама библиотечке делатности то је потребно определити и средства за реконструкцију наведеног објекта.

Утврђен је предлог решења о давању сагласности на друге измене и допуне програма пословања ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни “Колубара“ за 2017. годину, као и предлог решења о давању сагласности на програм коришћења субвенција из буџета града Ваљева  ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни “Колубара“ за 2017. годину.

Такође је утврђен и предлог одлуке о обављању послова спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја. Послове спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији града Ваљева у наредној години обављаће „Агроразвој-ваљевске долине“ Доо Ваљево. За спровођење предложене одлуке планирана су средства у износу од 30.000.000,00 динара одлуком о буџету града Ваљева за 2018. годину.

Предлог одлуке о приступању изради техничке документације се односи на реконструкцију објеката комплекса Опште болнице Ваљево. Израдом техничке документације реализује се обавеза града Ваљева  у складу са Програмом обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите утврђеним закључком Владе РС од 2016. године. Средства за израду техничке документације су планирана у градском буџету за 2018. годину.

На данашњој седници разматране су још две тачке које су биле допуна дневног реда и то: Предлог решења о давању сагласности на измене и допуне програма пословања ЈКП “Топлана-Ваљево“ за 2017. годину и предлог решења о одређивању радног времена.

Радно време угоститељских објеката, ћевабџиница и занатских објеката који се баве искључиво производњом хлеба, пецива и прерађевина од брашна и продајом истих, у данима  31. децембра 2017. године, 1, 2, 7. и 13. јануара 2018. године биће од 00 до 24 часа наредног дана, а радно време угоститељских објеката, ћевабџиница и занатских објеката који се баве искључиво производњом хлеба, пецива и прерађевина од брашна и продајом истих, осим наведених објеката у “Старој чаршији Тешњар“ , 3, 4. и 5. јануара 2018. године продужава се до 02 часа наредног дана.