Седница Градског већа 27. новембар

Почетак » Седница Градског већа 27. новембар » Актуелно » Седница Градског већа 27. новембар

На данашњој седници Градског већа утврђeн je предлог Oдлуке о оснивању Центра за стручно усавршавање  „Технички  иновациони центар Ваљево“. Овај Центар је планиран да постане место за стручно усавршавање свих учесника у образовању, васпитању и усавршавања ученика. Реализоваће се кроз нове и модернизоване наставне и друге програме, ради ефикасног укључивања у рад и наставак школовања.

Заменик градоначелника др Драган Јеремић је образложио да је ова промена резултат састанка са представницима Министарства просвете и науке и  препоруком од стране министра Младена Шарчевића. Даље функционисање овог центра ће бити усаглашено са Министарством просвете у складу са новим Законом о образовању у току 2018. године.

Утврђен је и предлог  Одлуке о  преносу права  коришћења дела простора  у  згради културе  у Ул. Чика Љубина 5 у Ваљеву Центру за културу  Ваљево. Чланови Градског већа утврдили су и предлог Одлуке о преносу права  коришћења дела простора  у  згради културе  у  Ул. Чика Љубина 5 у Ваљеву  Установи културе  Центар  за неговање  традиционалне културе „Абрашевић“ Ваљево.

Утврђен је предлог Решења  о давању сагласности на  статут Центра за неговање традиционалнe културе „Абрашевић“ Ваљево, као и предлог Решења о давању сагласности на одлуку  о  изменама статута  Народног музеја  Ваљево и  Матичне библиотеке “Љубомир Ненадовић“ Ваљево.

Разматран је предлог решења o давању сагласности на одлуку Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа паса луталица од 16. октобра 2017. године, којом се предлаже накнада од 113.100,00  због угинућа домаћих животиња-оваца од уједа паса луталица.  Члан Градског већа Жарко Ковач је рекао да ће за неку од наредних седница припремити детаљан извештај о издацима града за надокнаде од уједа паса и да је већ сада јасно да износи премашује улагања Града у пољопривреду, на пример. Чланица Већа Драгана Терзић је предложила да се анализира докле се стигло у примени Програма контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији града Ваљева.

Градоначелник Ваљева др Слободан Гвозденовић је предложио да се на некој од наредних седница у рад укључе представници Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа паса луталица.

„Неопходно је да утврдимо који су начини да решимо овај проблем у граду, како би све било у складу са прописима и у складу са захтевима разних организација за заштиту животиња“, констатовао је градоначелник Ваљева др Слободан Гвозденовић.