Седница Градског већа 27. новембра

Почетак » Седница Градског већа 27. новембра » Актуелно » Седница Градског већа 27. новембра

Чланови Градског већа на деветој телефонској седници, одржаној 27. новембра 2020. године, утврдили су предлог решења о давању сагласности на одлуку о расподели добити ЈКП „Топлана“ Ваљево за 2019. годину, коју је усвојио Надзорни одбор овог предузећа. На основу финансијског извештаја ЈКП „Топлана“ Ваљево за 2019. годину, утврђена је нето добит у износу од 7.282.415,11 динара.

Стављена је ван снаге Одлука о минималним еколошким и економским  условима које мора да испуњава Постројење за пречишћавање отпадних вода за насељено место Дивчибаре и Постројење за пречишћавање отпадних вода за делове насељеног места Ваљево, које је донела Скупштина града Ваљева, на седници одржаној 29. новембра 2019. године.