Седница Градског већа 28. септембар

Почетак » Седница Градског већа 28. септембар » Актуелно » Седница Градског већа 28. септембар

На седници Градског већа, која је данас одржана, усвојен је предлог одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему града Ваљева за 2017. годину -1305 запослених. Овај број се односи на запослене у систему локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, првним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама у систему.

„Ова одлука је неопходна због сагласности и одлука Министарства финансија и Минитарства државне управе и локалне самоуправе“, рекао је заменик градоначелника др Драган Јеремић, који је председавао данашњом седницом.

Утврђен је предлог одлуке о усвајању концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника. Радисав Милетић из Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове је рекао да је ово први корак у успостављању јавног и приватног партнерства у организацији превоза путника. „Суштински се мења однос између града и превозника, јер сада постајемо партнери, који ће заједнички анализирати потребе и могућности, рентабилност сваког поласка, а све с циљем бољег превоза путника у градском и приградском превозу“, рекао је Милетић.

Градско веће је, на предлог члана Борисава Радојичића, усвојило закључак којим се обавезују стручне службе да свака три месеца ураде анализу постојећих линија, с циљем сагледавања потреба за смањењем или повећањем градских и приградских линија.

Разматран је извештај Комисије за утврђивање стања изведених радова од стране ЈКП „Водовод-Ваљево“ на објектима водоснабдевања у 2017. години.

Заменик градоначелника др Драган Јеремић је истакао да су на досадашњи план радова „Водовода“ значајно утицале инвестиције Републике, јер је ЈП „Путеви Србије“ отпочело са реконструкцијом делова улица Др Пантића и Душанове, које су у њиховој надлежности, што је створило обавезу реконструкције водоводне мреже у овим улицама, како би се избегло накнадно копање тек реконструисаних улица.

Утврђен је предлог Измена и допуна Плана генералне регулације „Колубара“. Основни повод за израду Измене и допуне Плана је прецизирање планског решења регулације реке Колубаре, у складу са новом техничком документацијом. Основни плански документ је урађен, уз усклађивање регулационог појаса реке Колубаре са идејним решењем, а након доношења основног планског документа, завршена је техничка документација за регулацију реке Колубаре, у којој је заузет, за потребе регулације реке, нешто ужи регулациони појас, од планираног, па се указала потреба за редефинисањем планског решења.

Прихваћен је извештај о раду Туристичке организације Ваљево за период од јануара до децембра 2016. године. Заменик градоначелника др Драган Јеремић је истакао велику улогу Републике Србије која је у извештајном периоду издвојила доста новца за реализацију значајних пројеката на Дивчибарама, што је допринело унапређењу инфраструктуре, али и имиџа Дивчибара.

Прихваћен је предлог одлуке о преносу на коришћење једне просторије у згради на Ставама Предшколској установи „Милица Ножица“. Ова просторија би се користила за потребе предшколаца, којих је двадесетшесторо, чиме се ово село издваја као село са највише деце овог узраста.

Разрешена је Јелена Јовановић из ПО „Ласта“, а изабран Драган Обрадовић из Вишег суда у Ваљеву за члана Савета за безбедност саобраћаја на путевима града Ваљева.

Прихваћен је предлог о удаљењу службеника на положају Александра Вујића Суботића са места начелника Градске управе за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове, због покренутог кривичног поступка за кривично дело учињено на раду, или у вези са радом.

Чланови Градског већа су прихватили предлог о постављењу Владана Јеринића на положај вршиоца дужности начелника Градске управе за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове на период најдуже до три месеца.