Седница Градског већа

Почетак » Седница Градског већа » Актуелно » Седница Градског већа

Чланови Градског већа су на данашњој седници прихватили иницијативу за финансирање радова на изградњи дела пута од Ваљева, преко Ваљевске Лознице до Ћелија-пута од Иверка до Непричаве, у дужини од 16, 6 км, који спаја град Ваљево са ауто путем.

Председник Скуптшине Милорад Илић је рекао да је ово јединствени моменат, када се дефинишу услови кинеског кредита, да уђемо у овај посао, који ће Ваљево спојити са Коридором 11.

„Ако то сада не успемо, тешко да ће било која генерација политичара и наредне власти у томе успети. Услов модерног развоја сваког града и сваког краја је саобраћајна жила и ако останемо мимо централних државних саобраћајница, прича о развоју Ваљева може бити само бајка и не може бити заснована на реалним основама. Због значаја ове иницијативе, сматрам да ово образложење треба да буде детаљније“, рекао је председник Скупштине града.

Са овим предлогом се сложио градоначелник др Слободан Гвозденовић, који је наложио да образложење за седницу Скупштине буде допуњено значајем изградње деонице овог пута, осврћући се на цео регион Западне Србије и Источне Босне.

Прихваћен је и извештај о извршењу буџета града Ваљева за период јануар-септембар 2016. године.

У Програму коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Ваљева за 2016. годину предвиђено је 63 милиона динара за реализацију 13 програма и активности. За набавку линије за селекцију отпада и друге припадајуће опреме, укључујући активности на постављању опреме опредељено је највише новца-20 милиона динара. Финансираће се и наставак топлификације града Ваљева са 9,5 милиона динара, проширење мреже фекалне канализације у ободним насељима града са 7 милиона, постављање аутоматске решетке на постројењу за прераду отпадних вода са припадајућом опремом и радовима са 6,5 милиона динара, као и низ других активности, које за циљ имају унапређење стања животне средине у Ваљеву.

Прихваћен је и предлог Плана квалитета ваздуха града Ваљева 2016-2021. године. Председник Савета за здравље др Зоран Живковић је обавестио да је према мерењима надлежних институција утврђено да је лош квалитет ваздуха у Ваљеву и да је он 3. категорије. О овоме, али и осталим подацима везаним за јавно здравље, поднет је извештај Савета за здравље града Ваљева за 2015. годину.

Заменик градоначелника др Драган Јеремић је рекао да ће у наредном периоду бити донете мере, којима ће се стимулисати грађани да се прикључе на топловодну мрежу, али и да ће се настојати да се елиминише мазут, који градска Топлана користи као енергент. На тај начин би се значајно смањило загађење ваздуха у граду Ваљеву, констатовао је Јеремић.

Градоначелник др Слободан Гвозденовић је сугерисао Савету за здравље да уради анализу о проценту распрострањености респираторних и малигних респираторних болести у Ваљеву и упореди стање са другим градовима у Србији.

„То би био добар аргумент за предузимање конкретних мера за побољшање стања у Ваљеву, када је квалитет ваздуха у Ваљеву у питању“, закључио је градоначелник Ваљева.

Данас је разматрана Одлука о просечној цени квадратног метра непокретности по зонама за утврђивања пореза на имовину у 2017. години на територији града Ваљева. Одређено је пет зона за утврђивање пореза на имовину, у зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима града, односно са радним зонама и другим садржајима.  Чланови Већа су прихватили предлог да у 1. зони цена по квадратном метру  за станове буде 86.090, за куће 54.185, гараже 28.407, а пословне зграде 11.462 динара у 2. зони 80.745 за станове, куће 49.455, у 3. зони 67.234 динара за станове, за куће 34.422 динара. Овим изменама ће порез на имовину грађана бити незнатно већи него у 2016. години.

Изменама Одлуке о радном времену биће регулисан рад угоститељских објеката и то од 7 до 24 часа, а објекти који се налазе у стамбеним зградама од 7 до 22часа, петком и суботом до 23 часа. Ноћни барови и дискотеке могу да раде од 21 до 24 часа, а петком и суботом до 00.30 часова.

Заменик градоначелника др Драган Јеремић је рекао да ово није једина мера која ће се предузети, али у овом тренутку је град немоћан да држи све под контролом, јер је највећи део у надлежности републичких институција-полиције и инспекција.

„Ово је привремена одлука, док неки други органи, попут туристичке инспекције, не одраде свој део посла. Ово не значи да треба да страдају кафићи и власници ових објеката, него да закон мора да се дословно примени. Предстоји нам тежак састанак са свима њима да се види зашто је тако у граду и шта је све испуштено. Ово није најсрећније решење и морамо организовати низ других активности- трибина, предавања, рада са младим људима и доћи до тога шта им понудити у замену“, рекао је заменик градоначелника.

Град Ваљево ће основати Савет за безбедност саобраћаја на путевима града Ваљева на чијем ће челу бити Добросав Јанковић, члан Градског већа.

Дата је сагласност на измене и допуне Правилника о унутрашнјем уређењу и систематизацији радних места Градске управе за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове града Ваљева, због обавеза које проистичу из Закона о спорту.

Изменом Пословника о раду Градског већа која се нашла на дневном реду данашње седнице,  повећан је број чланова Градског већа за два члана, тако да ће уз градоначелника и заменика градоначелника Градско веће сада бројати 11 чланова.

Именована је радна група за формирање Међурегионалног информационог центра, којом ће председавати заменик градоначлника, а координатор пројекта је Бранко Голоскоковић, директор Техничке школе.

Како је образложио заменик градоначелника Драган Јеремић, циљ је да Ваљево добије установу, сличну Истраживачкој станици у Петници, а по угледу на установу из Велења, само у области техничких наука.

„Министарство провесте је благонаклоно према овој идеји и имаћемо њихову подршку. Циљ је да задржимо младе људе у Ваљеву и да им понудимо да се школују у свом граду. Простор садашње 6. школе је идеалан за овај пројекат, а Влада Словеније ће финансирати бесповратним средствима у износу од 30 до 40% овај пројекат. У преговорима смо и са Факултетом организационих наука да се овде отворе нека њихова одељења“, рекао је Драган Јеремић.