Седница Градског већа 30. јануар

Почетак » Седница Градског већа 30. јануар » Актуелно » Седница Градског већа 30. јануар

На седници Градског већа која је одржана данас разматране су 22 тачке дневног реда. Утврђен је предлог решења о давању сагласности на програм пословања ЈКП “Топлана –Ваљево“ за 2018. годину као и предлог решења о давању сагласности на посебан програм коришћења субвенција овог предузећа. У образложењу стоји да програмом пословања ЈКП “Топлана – Ваљево“ за ову годину планирани су укупни приходи у износу 581.564.000,00 динара, што је за 2.564.000,00 динара више у односу на процену извршења за претходну годину. Програмом пословања за ову годину планирана је текућа субвенција из градског буџета за набавку енергената у износу од 15.000.000,00 динара за шта је урађен и Посебан програм коришћења субвенција из градског буџета. У овој години планирано је повећање укупне грејне површине за 12 % у односу на прошлу годину, тако да се повећање планираних прихода заснива на прикључењу нових корисника на систем даљинског грејања. У току ове године програмом пословања није планирано повећање цене грејања. Укупно планирани расходи у овој години износе 531.531.925,00 динара и за 15 % су већи у односу на процену извршења расхода у прошлој години.

Такође је утврђен и предлог решења о давању сагласности на програм пословања Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни “Колубара“ за текућу годину и предлог решења о давању сагласности на програм коришћења субвенција из буџета града Ваљева овог предузећа. ЈКП “Видрак“ је добио сагласност на  програм пословања, а утврђен је и предлог решења о давању сагласности на одлуку о ценама комуналних услуга које плаћају непосредни корисници. Цене услуга ЈКП “Видрак“ нису мењане у последње четири године а у међувремену су градови у Србији донели одлуке о повећању цена комуналних услуга својих предузећа док је ЈКП “Видрак“ остао на старим ценама. Пред одборницима ће се наћи нови предлог цена који предвиђа повећање од 12 %. Уколико Скупштина прихвати нови ценовник он ће ступити на снагу првог марта.

Предлог решења о давању сагласности на програм пословања ЈКП “Полет“ за ову годину је утврђен, као и ЈКП “Водовод-Ваљево“  и предлог решења о давању сагласности на програм управљања и одржавања сеоских водовода. Утврђен је и предлог одлуке о поверавању послова на изградњи, одржавању и реконструкцији објеката јавног водовода у 2018. години.

Предлог решења о давању сагласности на одлуку о ценама радова за изградњу, одржавање и реконструкцију објеката јавног водовода је утврђен, као и предлог одлуке о поверавању послова управљања и одржавања сеоског водовода Горња Грабовица.У образложењу стоји да у насељеном месту Горња Грабовица постоји изграђен сеоски водовод и да је до сада водоводом управљала месна заједница, потребно је да се послови одржавања и управљања повере јавном предузећу регистром за обављање комуналне делатности снадбевање водом за пиће како би се у потпуности уредило континуирано функционисање исте. Такође је утврђен и предлог одлуке о изградњи сеоских водовода из система Стубо – Ровни у овој години. Утврђен је и предлог решења  којим је дата сагласност на програм пословања “Агроразвој-ваљевске долине“ д.о.о. Ваљево за ову годину. Дата је сагласност од стране Градског већа на програм рада Туристичке организације Ваљево и утврђен предлог решења о давању сагласности на одлуку о изменама и допунама статута Туристичке организације Ваљево а оне се односе на усклађивање са оснивачким актом.Установе културе “Модерна галерија Ваљево“ и ИУС“Радован Трнавац Мића“ су добиле сагласност на статут.

Разматран је предлог закључка о усвајању пројекта “Ваљево-здрав град“, који је детаљније појаснио градоначелник др Слободан Гвозденовић.Циљ пројекта је да се направи здравствени профил града и да обухвати популације становништва од 18 до 80 година. Циљ здравственог профила града је превенција, смањење превременог умирања, смањење неједнакости грађана и Ваљево је први град у Србији који је ушао у овај пројекат. Пројекат подразумева  укључивање великог броја институција и појединаца и такав један профил би омогућио аплицирање код Светке здравствене организације. Овакав приступ подразумева да се здравствена политика води са свешћу да за здравље није одговоран само здравствени сектор него сви сегменти друштва који су дужни да брину о здрављу својим активним мерама. На данашњој седници је донето решење о образовању иницијативног одбора за реализацију овог пројекта.