Седница Градског већа 30.октобра

Почетак » Седница Градског већа 30.октобра » Актуелно » Седница Градског већа 30.октобра

Чланови Градског већа на седмој телефонској седници одржаној  30.10.2020.  године, разматрали су  предлог о измени Закључка о начину измирења обавеза Здравствене установе Апотеке „Ваљево“.

У овом  Закључку тачка пет се мења и гласи:

“ V. За реализацију тачке III. став 1. овог Закључка, планирана су средства Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ваљева за 2020. годину („Службени гласник града Ваљева“ бр.18/20) са раздела 4, Програм 12: Здравствена заштита, програмска активност – 1801-0001 функционисање установа примарне здравствене заштите, функционална класификација 760, економска класификација 464. “

Остали делови Закључка остају непромењени.

Закључак о начину измирења обавеза ЗУ Апотека „Ваљево“ :  2-Zaključak o načinu izmirenja obaveza, 011-99-20-09

Измена Закључка: 1- Izmene Zaključka