Седница Градског већа

Почетак » Седница Градског већа » Актуелно » Седница Градског већа

Прва измена Плана комуналне изградње и одржавање објеката комуналне инфраструктуре је усвојена на данашњој седници Градског већа.

За финансирање изградње, одржавање и уређење комуналне инфраструктуре, овим Планом је опредељено 717.555.000 динара, која су обезбеђена Одлуком о буџету града Ваљева за 2017. годину.

Програми планирани овом одлуком су комунална делатност 230.800.000 динара, за улагање у управљање и снабдевање водом за пиће 94.100.000 динара, за одржавање чистоће на површинама јавне намене 29.400.000, док ће за одржавање јавних зелених површина бити издвојено 33.100.000 динара.

За локални економски развој је планиран 31.000.000 динара, а односи се на Индустријску зону.

За развој туризма планирани су радови у укупном износу од 9.100.000 динара. У оквиру овог износа за успостављање метеоролошке станице на Дивчибарама су планирана средства од 3.600.000 динара, док је за израду пројекта и уређење Петничке пећине планирано 5.500.000 динара.

За путну ифраструктуру је планирано 347.825.000 динара, комуналну делатност, улагање у друмски саобраћај на улицама 202.725.000 динара, за друмски саобраћај на путевима 97.600.000 динара.

За заштиту животне средине планирано је 37.500.000 динара, која ће бити утрошена на пројектовање, проширење и изградњу фекалне канализације.

За основно образовање планирана су средства у износу од 32.500.000 динара, која ће бити утрошена за наставак изградње Основне школе „Милован Глишић“.

За социјални заштиту планирана су средства 2.000.000 динара, која ће бити утрошена за усаглашавање пројекта започетог објекта социјалног становања у Насељу Колубара 2.

 

За развој спорта и омладине опредељено је 26.010.000 динара. Најзначајнија позиција трошкова у оквиру овог расхода је на изградњи и реконструкцији објеката од општег значаја у износу од 20.000.000 динара, као и за пројектовање, реконструкцију и доградњу фудбалског стадиона на Пећини, у износу од 5.000.000 динара.

За опште услуге локалне самоуправе предвиђена су средства у износу од 820.000 динара, намењене за пројектовање градске куће на Дивчибарама.