Седница Градског већа одржана 30. марта

Почетак » Седница Градског већа одржана 30. марта » Актуелно » Седница Градског већа одржана 30. марта

Градско веће је на данашњој 49. редовној седници донело решења о утврђивању престанка рада на положају вршиоцу дужности начелника Градске управе града Ваљева и вршиоцу дужности заменика начелника Градске управе, услед истека времена на који су постављени.

Након разрешења  уследило је постављење начелника и замениканачелника Градске управе града Ваљева.

За начелницу Градске управе града Ваљева, на период од пет година, постављена је Јелица Пањковић-Тешић, дипломирана правница, досадашња начелница Одељења за послове органа града. За њену заменицупостављена је Драгана Ђенић, такође дипломирана правница, која је до сада обављала послове шефа Одсека за утврђивање и контролу изворних прихода у Одељењу за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода. Оне ступају на дужност у понедељак,  1. априла 2018. године.

Градоначелник др Слободан Гвозденовић је честитао постављеним начелницама и новоизабраним члановима Градског већа др Душану Мирковићу, др Мирољубу Ивановићу и Марку Живановићу и пожелео им успешан рад. Градоначелник је рекао је да ће после Ускрса бити подељени ресори у Градском већу.